Bli medlem i Vänsterpartiet

 Organisera dig!

Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam. Ska det bli ordentligt gjort måste vi göra det tillsammans. I Vänsterpartiet organiserar vi oss för förändring.

Alla kan vara med och det krävs inga speciella kunskaper. Det enda du behöver är en vilja att förändra samhället i socialistisk och feministisk riktning!

Bli medlem Tåget2

Medlemmarna är vår viktigaste resurs. Att bli medlem innebär att du får ta del av en mängd små förmåner, men framför allt att du ta ställning, gör något aktiv och blir del av en större gemenskap.

Som medlem får du möjlighet att vara med göra skillnad, direkt påverka Vänsterpartiets politik, inbjudningar till föreläsningar och seminarier. Dessutom får du  Vänsterpartiets medlemstidning Rött och Göteborgsdistriktets medlemstidning Göteborgsvänstern.

Engagera dig 

I Vänsterpartiet organiserar vi oss i grundorganisationer som är uppdelade efter var i Göteborg man bor. När man går med i Vänsterpartiet får man information om medlemsmöten och andra aktiviteter i grundorganisationen och distriktet. Titta gärna under Lokala partiföreningar så får du veta var din lokala förening finns, eventuell lokal hemsida och kontaktuppgifter till din förening.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är 300 kronor per år (pensionärer, arbetslösa, sjukskrivna och studerande kan få reducerad avgift 150 kronor/år). Första året är avgiften 100 kronor.

För medlemsavgiften får du Vänsterpartiets medlemstidning Rött och Göteborgsdistriktets medlemstidning Göteborgsvänstern.

 Det är enkelt att bli medlem, klicka här och fyll i dina uppgifter.