Nominera

Nominera

Här samlar vi information om vilka olika uppdrag som det just nu är aktuellt att nominera till.


Vänsterpartiet Göteborgs fackliga utskott

Valkommittén har fått in många nomineringar till det fackliga utskottet. Dock är det enbart män och distriktet strävar efter en jämn könsfördelning när vi tillsätter grupper. Vi behöver nu få in nomineringar på kvinnor som är tillfrågade och tackar ja. Det går förstås bra att nominera sig själv.

Vill du stärka fackligt aktiva och förbättra Vänsterpartiet Göteborgs fackligt-politiska arbete? Är du en fena på att genomföra föreläsningar, konferenser och givande möten för erfarenhetsutbyten? Då är fackliga utskottet något för dig. Skicka dina nomineringar till Kerstin Hultman och Elin Engström i distriktsstyrelsens valkommitté [email protected] och [email protected]. Vi behöver dina nomineringar senast fredag den 11 maj.

 


 Ersättare i Leasingbolaget

Distriktsstyrelsen behöver fyllnadsvälja en ersättare till Leasingbolaget. Vi har även posten som 1:e vice ordförande, så du kommer inte vara ensam. Göteborgs Stads leasingbolag leasar ut bland annat möbler och datorer till stadens förvaltningar och bolag. 

Nominera dig själv eller en kamrat som sagt sig vara intresserad senast den 28 april genom att skicka ett mail till e-postadressen [email protected].

 


Medborgarvittne

Distriktsstyrelsen behöver fyllnadsvälja ett antal medborgarvittnen.
Som medborgarvittnen tjänstgör du i häktet för att följa hur intagna bemöts. 

Nominera dig själv eller en kamrat som sagt sig vara intresserad senast den 28 april genom att skicka ett mail till e-postadressen [email protected].

 


Nämndemän i Tingsrätten

Distriktsstyrelsen behöver fyllnadsvälja ett antal nämndemän till Tingsrätten.
Du kan läsa mer om vad en nämndeman gör på Domstolsverkets webbplats

Nominera dig själv eller en kamrat som sagt sig vara intresserad senast den 28 april genom att skicka ett mail till e-postadressen [email protected].

 

 

Nämndemän i Förvaltningsrätten

Göteborg ska fyllnadsvälja en nämndeman till Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det kan gälla ett skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål (migrationsdomstolarna), en tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden. Vid förvaltningsrätten avgörs mål och ärenden av juristdomare och nämndemän. 

Nomineringen skall innehålla följande uppgifter: Namn, personnummer, adress och telefonnummer samt en motivering och eventuella andra tidigare uppdrag. Den nominerade skall vara tillfrågad om uppdraget.

Nominera dig själv eller en kamrat som sagt sig vara intresserad senast den 11 maj genom att skicka ett mail till [email protected] och [email protected]

 

Mer om uppdraget att vara nämndeman:

Att vara nämndeman är oerhört utvecklande för dig som person. Du får se sidor av samhället och möta människor på ett sätt som du kanske inte möter i vardagen. Du lär dig om vårt rättssystem och får lära dig att tänka i nya banor, att vrida och vända på perspektiv. Det är en viktig upplevelse att se hur det ibland är små orsaker som gör att människor hamnar snett och gör dåliga val.

Men vad innebär det då att vara nämndeman?
Nämndemän dömer i olika mål och ärenden tillsammans med en juristdomare. Det krävs ingen juridisk utbildning, uppgiften består i att under en förhandling ta del av den bevisföring som finns i målet, för att sedan kunna avlägga en dom. En nämndeman har samma ansvar för domstolens avgörande som juristdomaren. Nämndemännen röstar därmed om alla frågor som hör till avgörandet av målet och har rätt att reservera sig mot en dom eller ett beslut. Precis som juristdomaren är du som nämndeman skyldig att följa lagen i din dömande verksamhet.
Vanligtvis handlar det om en heldag var tredje eller fjärde vecka. Du har rätt att vara tjänstledig från ditt arbete och får ersättning för eventuellt förlorad inkomst.

Icke-politiskt uppdrag
Nämndemannauppdraget är inget politiskt uppdrag, även om det är politiska partier som nominerar och utser nämndemännen.
Ett av syftena med nämndemannasystemet är ju dock att nämndemännen ska bidra till att rättssystemet är i samklang med samhället. Därför behöver vi också en mångfald av människor som bidrar till att göra vårt rättssystem säkrare och rättvist för alla.

Ibland kan det förstås upplevas frustrerande när man som politiskt engagerad och med en passion för vissa frågor, måste följa lagar och regler som känns fyrkantiga. Men glöm då inte att din insats ger något tillbaka till samhället. Det är inte betungande, det krävs inget före eller efter, utan det är en dag i månaden av ens liv och man har fyllt en viktig funktion i samhället. Att det dessutom är både lärorikt och ibland spännande är ju ingen nackdel!

Om du är intresserad så finns det mer information om uppdraget på följande länk http://www.blinamndeman.se/Bli-namndeman/Om-uppdraget/