sida

Nominera

Här samlar vi information om vilka olika uppdrag som det just nu är aktuellt att nominera till.

Har du några frågor om hur nomineringsprocessen fungerar, eller om du vill veta mer om vad det innebär att ta ett politiskt uppdrag kan du kontakta vår distriktsexpedition.

Nominera andre vice ordförande i Förskolenämnde 

Förskolenämnden ansvarar för omkring 400 kommunala förskolor, 110 familjedaghem och 20 öppna förskolor för cirka 25 000 barn i Göteborg.

Nämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio suppleanter. Den sammanträder cirka en gång i månaden och har totalt tio möten per år. Då uppdraget vi bereder är en presidiepost är det cirka dubbelt så många möten som för en vanlig ledamot.

Sista nomineringsdag är 1/9.Nominering skickas till distriktets valberedning: [email protected]

 

Nominera ersättare till Robert och Martina Kjellströms, född Svanfeldt, Stiftelse

Stiftelsens ändamål är dels att stötta organisationer som erbjuder ferievistelse för barn och ungdomar i Göteborg, och dels ”beredande av rekreation åt arbetarhustrur som på grund av hårt arbete blivit utslitna men ändå inte är i behov av vanlig sjukvård.”

Nominera dig själv eller någon annan som du tillfrågat och som du tror skulle göra ett bra jobb.

Sista nomineringsdag är 1/9. Nominering skickas till distriktets valberedning: [email protected]

 

Nominera nämndemän

Det har blivit dags att nominera nämndemän igen! En nämndeman representerar svenska folket i domstolarna och dömer tillsammans med juristdomare. Nämndemän ger allmänheten insyn i domstolarna och bidrar till förtroende för domstolarnas arbete. Kanske vill du eller någon du känner bli nämndeman? Läs om hur du nominerar nedan! Här kan du läsa mer om nämndemannauppdraget.

Nominera nämndemän till Förvaltningsrätten och Kammarrätten

Tillsammans med våra granndistrikt Väst och Fyrbodal ska vi utse 36 nämndemän i Förvaltningsrätten och tre nämndemän i Kammarrätten. Nu behöver vi nomineringar! 
Nämndemännen representerar allmänheten i våra domstolar och dömer tillsammans med de professionella juristdomarna. Nämndemännen utses av de politiska partierna men ska inte driva partipolitik i sitt uppdrag.
Förvaltningsrätten och Kammarrätten  hanterar överklaganden av myndighetsbeslut från framför allt socialtjänsten, Försäkringskassan och Migrationsverket. Så den som arbetar på någon av dessa myndigheter bör inte nomineras. Den som arbetar som (eller utbildar sig till) advokat eller jurist bör inte heller nomineras.
Nämndemännen till Förvaltningsrätten och Kammarrätten väljs av regionfullmäktige i oktober. Uppdraget är på fyra år, 2020–2023, och alla som blir valda måste genomgå utbildning.
De nominerade ska vara tillfrågade och veta om vad uppdraget innebär samt de krav som ställs. Nomineringen ska innehålla: namn, födelsenummer, adress samt gärna en presentation av erfarenhet, yrke och liknande.

Nominera senast 29/8 och helst 19/8. Nominering skickas till  valberedare Cecilia Bolander: [email protected]

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk