Nominera

Nominera

Här samlar vi information om vilka olika uppdrag som det just nu är aktuellt att nominera till.


Distriktsstyrelsen ska fyllnadsvälja en kamrat till arbetsgruppen som ska jobba med valturnén inför höstens val. Vill du vara med i en grupp som ansvarar för utåtriktade satsningar, som fokuserar på prioriterade områden och som besöker exempelvis stadsdelsdagar och arbetsplatser? Vill du undersöka lämpliga arbetsplatser för våra listkandidater att göra besök på genom att kontakta lokala fackföreningar? Då är valturnégruppen något för dig! Valturnén börjar i augusti och pågår sedan fram till valet.

Du kan nominera både dig själv och andra, förutsatt att den du vill nominera är tillfrågad och har tackat ja.

Skicka in dina nomineringar till Kerstin Hultman och Elin Engström i distriktsstyrelsens valkommitté på e-postadresserna [email protected] och [email protected] Vi behöver ha dina nomineringar senast tisdag den 19 juni.


 Ersättare i Leasingbolaget

Distriktsstyrelsen behöver fyllnadsvälja en ersättare till Leasingbolaget. Vi har även posten som 1:e vice ordförande, så du kommer inte vara ensam. Göteborgs Stads leasingbolag leasar ut bland annat möbler och datorer till stadens förvaltningar och bolag. 

Nominera dig själv eller en kamrat som sagt sig vara intresserad genom att skicka ett mail till e-postadressen [email protected].


1:e vice ordförande i Miljö- och klimatnämnden

Nominera till uppdraget som 1:e vice ordförande i Miljö- och klimatnämnden! Miljö- och klimatnämnden är en kommunal myndighet som kontrollerar att lagar som rör miljö och hälsa följs. Nämnden har sedan 2011 ett utvidgat uppdrag att leda, stödja och samordna stadens strategiska arbete med miljö- och klimatfrågor. 

Nominera dig själv eller en kamrat som sagt sig vara intresserad genom att skicka ett mail till e-postadressen [email protected] senast 15 juli.