sida

Nominera

Här samlar vi information om vilka olika uppdrag som det just nu är aktuellt att nominera till.


Nominera till olika uppdrag

Valberedningen behöver få in nomineringar till följande fyllnadsval så fort som möjligt och senast 24 februari.

 • ersättare i Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning (NAV).
 • ledamot i Nolleroths donationsfond
 • nämndemän (2 stycken)

Om ni vill veta mera om uppdragen är ni välkomna att höra av er till: [email protected]

Nominera dig själv eller kamrater som är tillfrågade och har tackat ja. Nomineringar skickas till: [email protected]


Nominera till uppdrag inför distriktsårskonferensen

Distriktsordförande

Distriktets ordförande ansvarar för distriktsstyrelsens arbete. Hen arbetsleder bland annat ombudsmännen tillsammans med arbetsutskottet. Ordförande sköter mediekontakter och är distriktets ansikte utåt.
Arbetet uppgår till ungefär 20–40 timmar i månaden.

Distriktsstyrelsen

Distriktsstyrelsen (DS) ansvarar för att verkställa den verksamhetsplan som årskonferensen antar. DS ansvarar också för all löpande verksamhet under verksamhetsåret. DS ska utveckla och ansvara för partiets politik i frågor som rör distriktet och har hand om olika utskott och grupper. Det är distriktsstyrelsen som är arbetsgivare för ombudsmännen.

Som ledamot i DS deltar du på ett distriktsstyrelsemöte i månaden. Dessutom förväntas du delta i aktiviteter och möten med de utskott och grupper som tillsätts av DS.
Arbetet uppgår till ungefär 10–20 timmar i månaden.

Revisorer

Distriktet har idag två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter. Deras uppgift är att granska partiets verksamhet och ekonomi och se till så allt följer stadgarna och att inga pengar försvinner. De har närvarorätt och yttranderätt i alla av distriktet valda organ. Revisorerna redovisar sina granskningar till årskonferensen. En revisor kan enligt stadgarna inte ingå i en styrelse som ska granskas, eller vara anställd av den.

Representantskapet

Representantskapet är Vänsterpartiets beslutande nivå för Västra Götaland. Representanterna kommer från fem distrikt: Vänsterpartiet Fyrbodal, Vänsterpartiet Göteborg, Vänsterpartiet Sjuhärad, Vänsterpartiet Skaraborg och Vänsterpartiet Väst. Representantskapet har en utsedd styrelse.

Nomineringar för val av distriktsordförande, ordinarie och ersättare till distriktsstyrelsen, revisorer och ombud till Västra Götalands representantskap skickas till valberedningen på: [email protected]

När du nominerar någon till ett uppdrag är det viktigt att du tillfrågar personen innan du nominerar så att du vet att personen vill bli nominerad till uppdraget.

Vi vill ha följande uppgifter till nomineringarna:
 1. Namn och stadsdel på den som nomineras.
 2. Vilket val nomineringen avser.
 3. Kort motivering.
 4. Vilket slag av nominering det är; från enskild medlem eller partiföreningens styrelse eller medlemsmöte.
 5. Namn på den person eller partiförening som nominerar.

Exempel:

 1. Lara Croft Vänsterpartiet Angered
 2. Nomineras till ordförande
 3. Lara har bevisat att hon klarar sig ur de mest snåriga situationer. Något vi tror är en viktig egenskap för en ordförande
 4. Nomineringen antagen av Vänsterpartiet Frölundas medlemsmöte 190125
 5. Vänsterpartiet Frölunda

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk