sida

Nominera

Här samlar vi information om vilka olika uppdrag som det just nu är aktuellt att nominera till.

Har du några frågor om hur nomineringsprocessen fungerar, eller om du vill veta mer om vad det innebär att ta ett politiskt uppdrag kan du kontakta vår distriktsexpedition.

När du nominerar en medlem i Vänsterpartiet Göteborg är det viktigt att  personen är  tillfrågad och har tackat ja.

 

Referensgrupp till utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Enligt regeringsbeslut den 19 december 2019 har en utredning tillsatts som ska se över vissa regler som gäller brottsoffers rätt till skadestånd och möjlighet att få ut sådan ersättning. Syftet är att stärka brottsoffers ställning och minska skadeverkningarna av brott.

Särskild utredare är Mikael Forsgren, chefsrådman vid Umeå tingsrätt. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2021.

Enligt kommittédirektiven ska en referensgrupp med representanter för riksdagspartierna inrättas till stöd för utredningens arbete. Referensgruppen kommer att bestå av en ledamot från varje riksdagsparti. Läs kommittédirektiven.

Skicka dina nomineringar senast 2 februari: [email protected]. Inkludera den nominerades namn, personnummer, adress, titel, telefonnummer, e-postadress  samt en motivering. Som vanligt ska de nominerade vara tillfrågade.

 

Distriktsuppdrag

Alla medlemmar och medlemsmöten i partiföreningarna i distriktet kan nominera till de olika distriktsuppdragen som väljs på distriktsårskonferensen. Man har rätt att nominera ända fram tills konferensen börjar, men för att valberedningen och distriktsstyrelsen ska hinna bearbeta nomineringarna är ett förhandsnomineringsstopp satt till den 16 februari.

  • distriktsordförande
  • ordinarie ledamöter och ersättare till distriktsstyrelsen
  • revisorer

Nomineringar skickas till: [email protected]

 

Ombud till representantskapet

Representantskapet är Vänsterpartiets beslutande nivå för partiet i Västra Götalandsregionen. Representanterna kommer från fem distrikt, bland annat Göteborgsdistriktet. 

Representantskapet är för dig som är intresserad av hälso- och sjukvårdspolitik, kollektivtrafikfrågor och andra regionalpolitiska frågor. Läs mer om uppdraget.

Skicka in dina nomineringar senast 16 februari: [email protected]

 

Fastighetsföreningens styrelse

Fastighetsföreningen Andra Långgatan 20 är en ekonomisk förening som äger och förvaltar de lokaler som Vänsterpartiet, Ung Vänster och andra verksamheter på Andra Långgatan 20 använder. Vänsterpartiet Göteborg och Ung Vänster Göteborg & Bohuslän är de största ägarna av föreningen. 

Styrelsearbetet innefattar bland annat utveckling och underhåll av lokaler, kontakt med hyresgäster och hyresförhandlingar. 

Är du intresserad av att vara en del av fastighetsföreningens viktiga arbete? Skicka in dina nomineringar senast 16 februari: [email protected]

För mer information, kontakta fastighetsföreningens ordförande Frida Tånghag: [email protected]

 

Nästa års distriktsvalberedning

På distriktsårskonferensen i mars ska vi välja en ny valberedning för distriktet. Vänsterpartiet Göteborgs valberedning bereder val som distriktsstyrelsen gör till olika nämnder och bolag samt val som distriktsårskonferensen fattar beslut om.

Valberedningen har möte ungefär en gång i månaden och du förväntas arbeta mellan möten för att förbereda valen.

Nominera dig själv eller någon annan som är tillfrågad och har tackat ja genom att mejla namn, e-postadress och partiföreningstillhörighet till distriktsordförande John Edström på [email protected] senast den 16 februari 2020.

Inkludera gärna en motivering till varför personen som nomineras passar till valberedningen.

Det är distriktsårskonferensen som bestämmer vilka som ska sitta i nästa års valberedning, och distriktsstyrelsen tar fram ett förslag till konferensen.

Dela den här sidan

Sprid lite vänsterpolitik till dina vänner!

Kopiera länk