Digital förslagslåda

Påverka vår politik!

Med exakt ett år till valet har du en unik möjlighet att påverka vilka frågor som Vänsterpartiet ska driva i Göteborg.

Här, i vår digitala förslagslåda, kommer du kunna skicka in förslag på vad Vänsterpartiet Göteborg ska driva i valrörelsen och i kommunpolitiken 2018-2022. Välkommen att skicka in dina förslag!

Hur jag kan påverka Vänsterpartiets politik Göteborg steg för steg:

Steg 1: Kom på en idé
Vad kan förbättras i Göteborgs kommun? Hur kan Vänsterpartiets politik få större genomslagskraft?

Steg 2: Skriv ner ett förslag
Formulera ditt förslag kortfattat och konkret. Förslaget måste röra Göteborgs kommuns verksamheter (bland annat skolor, äldreomsorg, socialtjänst, trafik, kultur, stadsbyggnad, idrott och förening, personal och miljö- och klimatfrågor).
Exempel 1: Alla elever i Göteborgs skolor ska erbjudas frukt varje dag.
Exempel 2: Alla äldreboenden i Göteborg ska ha solpaneler på taken.
Exempel 3. 100 procent av alla nybyggda bostäder i Göteborg ska vara hyresrätter.

Steg 3: Skicka in ditt förslag
När du har formulerat ditt förslag kan du skicka in det via den digitala förslagslådan eller kom till workshopen 9 september och lämna in ditt förslag skriftligen.

Alla inkomna förslag bereds av distriktsstyrelsen. Utvalda förslag kommer att ingå i Vänsterpartiet Göteborgs politiska program 2018-2022. Valkonferensen 2018 fattar beslut om programmet.   

Skicka in ditt förslag och påverka Vänsterpartiet Göteborgs politiska program här.