Göteborgsdistriktet

8 mars – dags att dela lika!

På söndag, 8 mars, är det Internationella kvinnodagen och i år lyfter Vänsterpartiet kravet om en individualiserad föräldraförsäkring. För att en jämställd fördelning av föräldraledigheten helt enkelt är en av de viktigaste reformerna för att nå ett jämlikt samhälle mellan män och kvinnor, vad det gäller
ekonomi, hälsa, fritid och för att få en jämställd arbetsmarknad.internationella kvinnodagen

Siffrorna talar sitt tydliga språk. 15 år efter att ett par skaffat sitt första barn så har deras skillnad i inkomst ökat med 35 procent. Det bottnar i
att kvinnor har huvudansvar för barn och hem. I den takt män tar ut föräldradagar kommer idag kommer det ta 50 år innan uttaget är jämställt.

Där för kan vi helt enkelt inte nöja oss med ytterligare en tredje så kallad pappamånad.

Vänsterpartiet Göteborg  kommer delta och demonstrera i 8:e marskommitténs demonstration, som vi är med och arrangerar. Här kan du hitta eventet på Facebook
Tid: 14:30 (15:00 avmarsch mot Gustav Adolfs torg)
Plats:  Vi samlas vid Poseidon på Götaplatsen för att sedan ställa upp oss i den stora demonstrationen,
Talare från Vänsterpartiet: Ana Rubin

Kommentarer är avstängda.