Göteborgsdistriktet

Delad tid för ett bättre arbetsliv i Göteborg

Friskare personal, fler jobb och ökad jämställdhet. Med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldrecentrum tar vi ett viktigt steg mot ett bättre arbetsliv i Göteborg, skriver Elin Engström (V).

På måndag inleds försöket med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på Svartedalens äldrecentrum, det välkomnas särskilt av Vänsterpartiet Göteborg som länge arbetat för att förslaget ska bElinli verklighet.

Genom försöket vill vi visa att en förkortad arbetstid ger positiva effekter på personalens fysiska och psykiska hälsa. Vår förhoppning är en friskare och mindre stressad personal, vilket även ger de äldre en ökad kvalitet i verksamheten.

Sliter ut sina kroppar

Men det inte bara personalen på Svartedalens äldrecentrum som har rätt till ett bättre arbetsliv – det finns många människor som är stressade och som sliter ut sina kroppar. För att uppnå verklig förändring krävs en kortare arbetstid för alla. Om vi förändrar dagens arbetsnorm till sex timmar kan vi dessutom skapa fler arbetstillfällen. Genom att dela på jobben, kan fler arbeta. I stället för att vissa sliter ut sig, kan alla hjälpas åt.

Ekonomisk självständighet

Redan i dag finns många som frivilligt arbetar sex timmar för att få ihop sin vardag, andra ofrivilligt för att de helt enkelt inte orkar arbeta åtta timmar. Flera av dem är kvinnor. Genom en arbetstidsförkortning sker både en arbetstids- och löneutjämning, vilket i praktiken ger en löneökning för deltidsarbetande då deras tjänst ges en heltidslön. Sex timmars arbetsdag ökar på så sätt kvinnors möjlighet till ekonomisk självständighet.

Det är över 40 år sedan Sverige kortade arbetstiden senast. Sedan dess har världen förändrats, men arbetstiden har stått still. Vänsterpartiet tycker att en ny tid kräver en ny arbetstid, för ett bättre arbetsliv och ett mer rättvist Göteborg.

Elin Engström (V)

distriktsordförande Vänsterpartiet i Göteborg

GP Debatt

Kommentarer är avstängda.