Göteborgsdistriktet

Vänsterpartiets syn på trängselskatten och folkomröstningen

Daniel Bernmar, Vänsterpartiets tillträdande kommunalråd, svarar på några vanliga frågor om trängselskatten, Västsvenska paketet, resultatet i folkomröstningen och fortsättningen.

Vad anser Vänsterpartiet om trängselskatten?Daniel
– Vi är positiva till trängselskatt. Vi är ett av de partier som drivit frågan om biltullar och satsningar på kollektivtrafik under många år.

Och det Västsvenska paketet?
– Västsvenska paketet är en kompromiss och det finns delar i paketet som vi inte gillar, exempelvis satsningen på en biltunnel under älven. Vänsterpartiet har dock varit beredda att acceptera dessa investeringar mot att den stora lejonparten av investeringarna hamnat på kollektivtrafik så som Västlänken och busskörfält men förlängde tågstationer. Vi har också varit positiva till trängselskatten, både som finansieringskälla, miljöförbättrande och trängselhämmande.

Vad var det egentligen vi folkomröstade om?
– Vi hade en rådgivande folkomröstning där göteborgarna fick svara ja eller nej till frågan: Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter valet 2014? På den frågan svarade 57 procent av göteborgarna nej. Vänsterpartiet och en majoritet i kommunfullmäktige var motståndare till att folkomröstningen skulle hållas. Argumentet mot att tillåta folkomröstningen bygger på fyra viktiga punkter.

  • Västsvenska paketet är en helhet där alla fått göra kompromisser. Börjar vi ändra i en del så riskerar andra delar att falla. Trängselskatten har, förutom det viktiga syftet att förbättra miljön och minska trängseln, också till syfte att finansiera andra delar av paketet.
  • Det är försent att ställa frågan nu eftersom beslutet fattades 2009 och stora investeringar har redan gjorts, kostnaderna skulle bli betydande om vi försöker avbryta dessa.
  • Vi äger inte frågan. Det är staten som formellt inför trängselskatt och det är i en överenskommelse mellan fem parter varav Göteborg är en part.
  • Vi vet inte hur ett nej ska hanteras. Givet de tre andra punkterna kunde Vänsterpartiet inte se hur ett nej skulle hanteras. Vänsterpartiet ville inte att vi skulle ställa en fråga till folket som vi sedan inte kunde leverera en lösning på.

– Eftersom det enligt lagen inte krävs majoritet i fullmäktige för att tillåta ett folkinitiativ, det räcker med en tredjedel av ledamöterna, så kunde Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna och Vägvalet driva igenom den rådgivande folkomröstningen.

Hur ser Vänsterpartiet på resultatet i folkomröstningen?
– För Vänsterpartiet är det viktiga att värna om Västsvenska paketet som innehåller viktiga satsningar på kollektivtrafik och bildämpande åtgärder. Trängselskatten en sådan åtgärd och den har vi varit positiva till. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till en rådgivande folkomröstning där folket har fått säga sitt. Men de invändningar som vi drev i valrörelsen kvarstår. Vi vet fortfarande inte hur vi ska hantera ett nej.

Kommer Vänsterpartiet följa resultatet?
– Vi ska självklart hantera den rådande folkomröstningen och folkets åsikt med respekt och på allvar diskutera framtiden för trängselskatten. Nu har vi lagt yrkanden i kommunstyrelsen kring att utreda möjliga alternativa åtgärder för att uppnå de effekter som trängselskatten ger. Vårtt beslut om att stå bakom Västsvenska paketet ligger fast.

Varför folkomröstades det om ett system som redan införts?
– Eftersom frågan väcktes genom ett folkinitiativ krävs det bara en minoritet i fullmäktige som är för förslaget för att det ska gå igenom: Vi i majoriteten i fullmäktige framförde invändningen att det inte är en bra idé att folkomrösta om något som redan införts. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vägvalet var av en annan uppfattning och därför blev det en folkomröstning.

Trängselskatten ska stå för 14 miljarder av kostnaderna för Västsvenska paketet, går det att hitta en alternativ finansiering?
– Inom ramen för kommunens ekonomiska förmåga är svaret på den frågan nog nej. Inte utan att sälja uppemot en fjärdedel av allmännyttan till exempel.
Vi ska inte glömma att trängselskattemotståndarna i huvudsak är bilkramare. Deras svar är förrädiskt enkelt: Stryk all kollektivtrafik och i den fällan ska vi inte gå.

Vad händer nu?
– Nu får de utredningsuppdrag vi lagt i kommunstyrelsen ha sin gång. Det som står klart är att inga parter är intresserade av att riva upp själva innehållet i Västsvenska paketet.

Kommentarer är avstängda.