Göteborgsdistriktet

V Göteborg protesterar mot polisens olagliga registrering av asylrättsaktivister

Vänsterpartiet Göteborg reagerar mycket starkt på uppgifterna om Polisen i Västra Götalands olagliga registrering av asylrättsaktivister. Enligt polisens egna uppgifter har 180 personer som deltagit i protester mot avvisningar av asylsökande registrerats i ett särskilt polisregister.Uppgifterna om registreringen är väldigt oroande och obehagliga. De personer som utsatts har inte varit misstänkta för att ha begått eller planerat brott, utan det är personer som på något sätt har agerat i samband avvisningar av asylsökanden. Människor som använt sin demokratiska rätt att protestera när medmänniskor på ett omänskligt sätt deporteras ur Sverige.

Enligt uppgifterna som getts i media var det redan i samband med en avvisning 2012 som polisen i Västra Götaland fick registerinformationen från en annan polismyndighet. Det är häpnadsväckande att det dröjt till säkerhets- och integritetsskyddsnämndens granskning i förra veckan innan registret avslöjades.

Vänsterpartiet kräver nu en tydlig redovisning från polisens sida om vem som bär ansvaret för att registret upprättats, exakt vilken myndighet som upprättat registret, hur uppgifterna spridits, vilka som omfattats och vad registret innehållit för uppgifter.

Vänsterpartiet kräver även att konkreta åtgärder vidtas av Polisen i Västra Götaland för att säkerställa att olaga registrering inte ska kunna fortsätta eller återupptas i framtiden. Register av den här typen är på goda grunder olagliga. Att upprätta register av deltagare i politiska protester i Sverige är ett allvarligt lagbrott och en allvarlig kränkning av människors grundläggande rättigheter. Registrering av människorättsaktivister och andra som är engagerade i asylfrågor är en form av politiskt åsiktsregistrering som bryter mot de mänskliga rättigheterna.Vänsterpartiet Göteborgs distriktsstyrelse
Göteborg 2014-10-24

Kommentarer är avstängda.