Göteborgsdistriktet

Nominera!

Vänsterpartiet Göteborgs valberedningen påminner om att de vill vi ha in många nomineringar på bra kamrater till olika nämnder, styrelseplatser och andra uppdrag.
Nomineringar skickas till [email protected]
Nomineringsstopp är i natt fredag 17/10 kl 24.

Nominera kamrater till följande uppdrag: 

AB Framtiden
Bostadsbolaget
BRG, Business Region Göteborg AB
Bygga Hem i Göteborg AB
Byggnadsnämnd
Egnahemsbolaget
Familjebostäder
Fastighetsnämnd
Gatubolaget
Got Event AB
Göteborg & Co Kommunintressent AB
Göteborgs Egnahemsaktiebolag
Göteborg Energi
Göteborgs Hamn AB
Göteborgs Spårvägar AB
Göteborgs Stadshus AB
Göteborgs Stadsteater AB
HIGAB,
Idrott & Föreningsnämnden
Idrott & Kulturcentrum Scandinavium AB
Kommunstyrelsen / kommunalråd
Kretslopps och vattennämnd
Kulturnämnd
Liseberg
Lokalnämnden
Miljö & Klimatnämnd
Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning
Nämnden för Intraservice
Nämnden för Konsument- och Medborgarservice
Nämndemän
Park & Naturnämnden
Parkeringsbolaget
Port Holding AB
Poseidon
Ryasåsens Fastighets AB

SDN Angered
SDN Askim Frölunda Högsbo,
SDN Centrum
SDN Lundby
SDN Majorna Linné
SDN Norra Hisingen
SDN Västra Göteborg
SDN Västra Hisingen
SDN Örgryte Härlanda
SDN Östra

Social Resursnämnd
Stadsrevisionen
Trafiknämnd
Utbildningsnämnden
Utveckling Nordost AB
Valnämnden

Nominera till regionen
Valberedningen för Vänsterpartiet Västra Götaland ber om att få in nomineringar till uppdrag i regionens nämnder, styrelser och bolag samt nämndemän i hovrätt och förvaltningsdomstolar.
Nomineringen ska vara skriftlig och innehålla följande:
– Namn, ålder, distrikt/partiförening och kontaktuppgifter (gärna både telefonnummer och e-postadress ) till den nominerade.
– Yrkeserfarenhet och förtroendeuppdrag.
– Fackliga uppdrag samt eventuellt övrigt som har betydelse för uppdraget.
– Ange tydligt vilket uppdrag det nomineras till.
– Den nominerade måste ha sagt ja till nomineringen.</b>

Sista dag för förhandsnominering är 20 oktober 2014.
Nomineringen skickas till: [email protected]

Här finns en lista över de regionuppdrag det rör sig om.

Kommentarer är avstängda.