Nyheter

Daniel Bernmar nytt kommunalråd för Vänsterpartiet i Göteborg

Under distriktsstyrelsemötet 27-28 september valdes, enligt valberedningens förslag, 31-årige Daniel Bernmar till Vänsterpartiet Göteborgs kommunalråd. 

Daniel Bernmar arbetar som doktorand på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet och har tidigare representerat Vänsterpartiet som ersättare i kommunfullmäktige och som ordförande i SDN Örgryte-Härlanda.
– Det känns fantastiskt att få förtroendet att företräda Vänsterpartiet och fortsätta arbeta för att skapa ett mer rättvist och solidariskt Göteborg, säger Daniel Bernmar.

Bland de motiveringar som framhölls betonades Daniel Bernmars särskilda kunskaper kring kommunal organisation och vikten av att tillföra partiets ledning kunskaper om de frågor som SDN handhar. Valberedningen framhöll att med Daniel Bernmar som kommunalråd kommer Vänsterpartiet få de bästa förutsättningar att fördjupa och utveckla partiets påverkan på kommunens arbete och bli en tydlig och närvarande vänsterkraft för människorna i Göteborg.

– Mina hjärtefrågor är välfärd och socialpolitik, jag är en välfärdsnörd. Som SDN-ordförande har jag sett välfärdens behov på nära håll och hur nödvändigt det är att vi utvecklar och satsar på den. Som kommunalråd kommer jag bland annat att arbeta för att kommunen ska stärka välfärden, säger Daniel Bernmar.

I januari, när nästa mandatperiod inleds, tar Daniel Bernmar över efter Mats Pilhem, Vänsterpartiets nuvarande kommunalråd.
– Med Daniel vid rodret kommer Vänsterpartiet att utveckla arbetet för att skapa en rättvis och mer solidarisk stad med stort fokus på välfärden, säger Elin Engström, Vänsterpartiet Göteborgs ordförande.

Fakta: När vi väljer kommunalråd följer vi denna process
1. Medlemmarna i vårt partidistrikt väljer ombud som fastställer de listor som vi går till val på. I det skedet bestäms vilka personer som blir aktuella för att representera Vänsterpartiet i kommunfullmäktige, både som ordinarie ledamöter och som ersättare.

2. Efter valet initierar vår Valberedning en process där de efter förslag från våra medlemmar intervjuar olika medlemmar av kommunfullmäktige angående deras eventuella kandidatur till kommunalrådsposten. Valberedningen enas kring ett förslag till kommunalråd.

3. Den tillträdande kommunfullmäktigegruppen får under ett samråd lämna synpunkter på förslaget.

4. Valberedningens förslag och kommunfullmäktigegruppens synpunkter överlämnas till Distriktsstyrelsen vilken efter en diskussion fattar beslut om vem som ska utses till kommunalråd.

Kollektivt ledarskap och maktdelning
För oss i Vänsterpartiet är begreppen kollektivt ledarskap och maktdelning viktiga principer. Vi försöker på olika sätt undvika att koncentrera makt kring enskilda personer över långa tidsperioder. Istället vill vi involvera fler i det politiska arbetet och rotera den yttersta makten.  Det är inte tomma ord och vår praktik skiljer oss från andra partier i Göteborg. Det innebär bl a annat att vi är det parti som byter kommunalråd absolut oftast, sedan 1991 har vi valt 8 kommunalråd. Av dessa har endast ett kommunalråd fått fortsätta sitt arbete över två mandatperioder, alla andra har fått sitt uppdrag begränsat till en mandatperiod. Dramatiken i dessa personförändringar tenderar att överdrivas av de medier som rapporterar kring lokalpolitik utan att ha kunskap om Vänsterpartiets arbete med kollektivt ledarskap och maktdelning.

Vårt kommunala arbete leds av en gruppledning inom kommunfullmäktigegruppen och vi byter varje år medlemmar av denna ledning. Syftet är att involvera fler i arbetet och sprida makten.  Alla ledamöter och ersättare deltar i utformandet av arbetet inom kommunfullmäktigegruppen, det råder vid möten i gruppen ingen skillnad mellan ledamöter och ersättare. Genom att involvera hela vår kommunfullmäktigegrupp i vårt arbete och genom att engagera distriktsstyrelsen i de stora principiella besluten ser vi till att sprida makten och undviker att bli beroende av enskilda personer som innehar viktiga positioner.

De stora principiella besluten (som budgetbeslutet varje år, inställning till trängselskatt etc) fattas av distriktsstyrelsen som utgör den politiska och organisatoriska ledningen för Vänsterpartiet Göteborg. Denna väljs varje år av representanter för medlemmarna och ställs då till svar för sitt arbete och sina prioriteringar under verksamhetsåret.

Kommentarer är avstängda.