Okategoriserade

Göteborg ska inte upprätthålla Israels ockupation – inga anbud från G4S

Gazas civilbefolkning utsätts återigen för dagliga militära angrepp. Bomber faller över odlingsmark, moskéer och bostadshus. Israels attacker, som sägs vara riktade mot allt och alla som har med den styrande Hamas-regeringen att göra, skördar till allra största delen civila offer. En fjärdedel av offren har hittills varit barn. Nu har Israel trappat upp angreppen och inlett en markoffensiv. Den palestinska befolkningen saknar möjligheter att freda sig från attackerna och saknar möjligheter att lämna det tätbefolkade området de lever i. Detta är det tredje storskaliga och långvariga israeliska bombangreppet mot Gaza sedan 2008. Sedan 2006 har Israels blockad isolerat Gazaremsans befolkning från Västbanken, Östra Jerusalem och från grannländer. Områdets ekonomi har stagnerat, exporten har i princip upphört och majoriteten av befolkningen är idag beroende av internationellt bistånd. På Västbanken planerar Israel att bygga nya illegala bosättningar på palestinsk mark. Israels krigföring mot Gaza bör därför ses som en del av en politik för att separera Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem från varandra och slå sönder alla möjligheter att upprätta en framtida palestinsk stat utifrån 1967 års gränser.

Inga FN-resolutioner, internationella fördömanden eller yttranden från Internationella domstolen har hittills förmått Israel att häva blockaden av Gaza, riva de illegala bosättningarna, riva muren på palestinsk mark och häva ockupationen av palestinska områden. Därför behövs konkreta åtgärder och kännbara påtryckningar som tvingar Israel att följa internationell rätt och respektera palestiniers mänskliga rättigheter.
Idag upphandlar Göteborgs kommun säkerhetsinsatser från det dansk-brittiska företaget G4S. Företaget har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat för dess kränkningar av palestiniers säkerhet och rörelsefrihet. På Västbanken förser man den israeliska ockupationsmakten med säkerhetsutrustning och personal för vägspärrar, förhörsanläggningar och israeliska fängelser på palestinsk mark. I juni publicerades ett internationellt upprop mot denna verksamhet i den brittiska tidningen The Guardian. Bland undertecknarna fanns Sydafrikas tidigare ärkebiskop Desmond Tutu och tidigare Robben Island-fången Ahmed Kathrada. De båda veteranerna från kampen mot apartheid vet vilka konsekvenserna blir av tystnad och passivitet inför människorättsbrott och diskriminerande samhällssystem. I uppropet skriver de: ”G4S’ roll i Israels brutala ockupation och dess motbjudande fängelsesystem är oacceptabel och måste sluta”. I många länder, och i många kommuner, ifrågasätts om det är acceptabelt att G4S tjänster upphandlas när företaget samtidigt gör ekonomisk vinning på övergrepp mot ett folk som lever under ockupation. När Göteborg upphandlar tjänster i fortsättningen skall inte företag som fortsätter med sin verksamhet på ockuperade palestinska områden kunna vinna upphandlingarna.

Elin Engström, distriktsordförande Vänsterpartiet Göteborg

Patrik Helgeson, ersättare kommunfullmäktige

Kommentarer är avstängda.