Göteborgsdistriktet

V Göteborg stödjer SEKO

SEKO

SEKO strejkar för vår framtid. Strejken handlar i förlängningen om att försvara anställningstryggheten på den svenska arbetsmarknaden. Veolia vann upphandlingen av trafiken i Öresundsregionen genom att lägga ett kraftigt underbud. De kalkylerade med en omfattande lönedumpning och försämrade arbetsvillkor för SEKOs medlemmar.

Idag reser sig den svenska arbetarrörelsen för att gemensamt slå tillbaka angreppet på våra vunna rättigheter. Vänsterpartiet Göteborg uttrycker härmed sitt stöd för och sin solidaritet med SEKO och de förbund som solidariserat sig med dem.

Strejken synliggör återigen frågan om att reglera upphandlingarna av offentliga tjänster. Den fräckhet som Veolia och Almega uppvisar genom att säga upp hundratals järnvägsanställda, för att sedan erbjuda dem återanställning till lägre lön och sämre arbetsvillkor, aktualiserar ett förstatligande av järnvägen.

Marknaden har under ett decennium av misskötsel visat sig oförmögen att organisera svensk tågtrafik, nu sliter samma krafter upp sömmen i samhällsväven och försöker avskaffa anställningstryggheten. Den slår även hårt mot dem med otryggast anställningar på arbetsmarknaden, unga kvinnor i arbetaryrken. De som skulle drabbas hårdast om Almega får sin vilja igenom är de unga kvinnor som arbetar som tågvärdar ombord på tågen.

Vänsterpartiet vill återreglera tågtrafiken och utvidga anställningstryggheten.

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Göteborgs Distriktsstyrelse

 

Kommentarer är avstängda.