Göteborgsdistriktet

Greta Segerson nominerad till Göteborgs stads förtjänsttecken

Greta Segerson, som är född 1914 i på Lindholmen; växte upp under fattiga förhållanden ien arbetarfamilj som efter några år flyttade över älven till Masthugget. Där gick hon i Fjällskolan och Oscar Fredriks och kom sedan att stanna resten av sitt hittillsvarande liv. I Masthugget stiftade hon sin första bekantskap med den internationella solidaritet som skulle prägla hennes livsgärning; familjen utökades under åren 1929-30 med den norske pojken Olav vars föräldrar under den norska textilstrejkens fattiga månader inte kunde försörja sina barn.

greta

Hon arbetade mellan 1936 och 1939 som kurir åt den antifascistiska motståndsrörelsen på kontinenten. Gretas resor företogs huvudsakligen genom det nazistiska Tyskland, där all politisk opposition tvingats under jorden för att undkomma nazisternas dödsläger. Dokumenten hon fraktade fanns gömda i resväskor med dubbla lock. 1940 gifte hon sig med Bengt Segerson.

Många göteborgare engagerades i kampen mot fascismen under det spanska inbördeskriget och åtskilliga göteborgare åkte ner för att med vapen i hand försvara demokratin. Greta var en av de som stannade kvar och genom insamlingar, bullentinförsäljning och upplysningsarbete förde kampen mot fascismen från Göteborgs horisont. Efter att fascisterna segrat och de göteborgare som överlevt kriget återvänt var Greta drivande bakom föreningen Svenska Spanienfrivilligas Kamratförening (idag Spanienfrivilligas vänner) – en förening som än idag förvaltar minnet av de många svenskar och göteborgare vilka föll för demokratin. Föreningens forskning och arkivering av källmaterial från denna tid utgör grunden för att framtida göteborgare ska kunna läsa om sin stads förebilder. Gretas gärning har gjort detta möjligt. Det officiella Göteborg, precis som det officiella Sverige, har ännu inte betygat dessa hjältar sin vördnad.

Från 1942 till pensioneringen arbetade hon i stadens tjänst, först som skrivbiträde vid Drätselkammaren, senare som kanslibiträde på Stadskansliet. På äldre dar, år 2007, debuterade Greta som rappare. Hennes street-tolkning av Dahlqvists Jolly Bob är en one-hit-wonder som stått sig över flera år. I ett pärlband av ständigt säkrare framträdanden har Greta förgyllt såväl lokala TV-krönikor och nyhetsinslag som kulturverksamheten på vår stads äldreboenden.

Hon särskiljer sig inom det kommunala kulturutbudet, bland annat genom att vara äldre än den genomsnittliga publiken på träffpunkterna och äldreboendena. I år fyller hon 100 år och det är på sin plats att damen föräras Göteborgs Stads förtjänsttecken för sina insatser för staden, våra äldre och demokratin.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

  1. […] Jolly Bob. Ett liv i solidaritet • Masthugget Moskva Madrid. Berättelsen om Bengt och Greta. • Mer om Greta Genusvetaren Berit Larsson har undervisat på många olika nivåer inom skola, folkbildning och […]