Okategoriserade

OSA-jobben är viktiga

Trots Alliansregeringens nedskärningar har Vänsterpartiet, tillsammans med andra partier i det rödgröna styret, tagit ansvar för att behålla OSA-jobben, skriver Mats Pilhem, kommunalråd (V).

Under ett stort antal år har Alliansregeringen valt att inte ge uppräkning för ökade löneavtal till anställda med OSA-jobb. Idag finansierar regeringen 54% av kostnaden jämfört med 75% som var givna från början. År efter år har Arbetsförmedlingen lovat bättre kompensation men inget har hänt. Alliansregeringen och Arbetsförmedlingen har minskat sina anslag, med vetskapen att det blir vi i Göteborg som får ta hela ansvaret.

Den rödgröna majoriteten anser att OSA-jobben är viktiga att behålla. År efter år har vi gått in med allt mer pengar i verksamheten genom att ta pengar från andra anslag inom arbetsmarknadsåtgärder. Nu är de minskade statliga anslagen uppe i 10 miljoner, pengar som vi måste hitta någon annanstans. Tyvärr finns det inte längre någon enkel lösning på Alliansens ständiga underfinansiering av OSA-anställningarna.

Det är viktigt att påpeka att inga politiska beslut är tagna. Nu kommer vi att i detalj studera konsekvenserna av att anpassa verksamheten till de resurser som vi får från Alliansregeringen. Vi har inte gett upp hoppet om att behålla OSA-jobben. Vi har däremot gett upp tron på en regering som tar sitt ansvar. Alliansregeringen har varit blind och döv inför utmaningarna. Istället har den prioriterar skattesänkningar.

Mats Pilhem
Kommunalråd (V) med ansvar för bl.a. personal- och arbetsmarknadsfrågor

Kommentarer är avstängda.