Nyheter

Ett guldkorn i bostadsbyggandet

Idag offentliggörs det vinnande förslaget i en markanvisningstävlingen för bostäder vid Guldmyntsgatan, gamla Högsboskolans tomt. Äntligen har vi genomfört en tävling där ett av kriterierna för att överhuvudtaget få bygga nya hyresrätter har varit att redovisa en fastställd hyresnivå redan innan huset är byggt.

Detta förfaringssätt är ju något som vi i Vänsterpartiet har kämpat länge för. Att kunna styra vad en hyra blir i en nyproducerad lägenhet är bra mycket viktigare än att bara pressa byggkostnaderna.

Pressade byggkostnader är ingen garanti för att hyran blir skälig. Det kan leda till att byggherren bara kan öka sin vinstmarginal ytterligare. Men att veta vad en lägenhet kommer att kosta den dagen ny hyresgäst sätter nyckeln i dörren, det är en väsentlig skillnad.

Jag har haft förmånen att följa tävlingen, samt suttit i juryn som vaskat fram det bästa förslaget, därför vet jag att det går och bygga till lägre hyreskostnader utan att göra avsteg från vare sig miljöhänsyn, tillgänglighet eller andra krav som vi ställer vid nyproduktion.

Ett av kriterierna i tävlingen var att bygga så att den genomsnittliga hyran inte fick överstiga 1 400 kr/kvm/år. Detta kan jämföras med en normalhyra på ca 1 800-1 900 kr/kvm/år, vid annan nyproduktion. 13 tävlingsförslag kom in, och 10 klarade samtliga krav som var ställda.

Vinnande förslag är Svanström fastigheter AB och Almgren fastigheter AB. De har lyckats presentera ett riktigt spännande förslag där boendet är organiserat kring 3 gårdar, balkonger, takterrass och lokaler. 156 stycken bra och yteffektiva lägenheter med mycket goda förutsättningar för boendegemenskap.
För en lägenhet på 1 rum och kök redovisas en månadshyra på 2 995 kronor, en 3:a kostar 7 403 kronor, vilket är mycket mindre än vid andra nybyggda lägenheter i samma storlek.

Så, med andra ord, visst går det att ställa krav på billigare hyror även vid nyproduktion.
Klarade vi maxgränsen 1 400 kr/kvm/år denna gång, så finns det inget som hindrar att vi skruvar ner hyresnivån ytterligare nästa gång. Snart kanske vi har hyror i nya lägenheter som också folk med normala inkomster har råd att hyra.

Detta visar att vår politik också är ekonomiskt hållbar även för byggbranschens herrar.

Marie Lindén
2:e vice ordf. Byggnadsnämnden

  1. […] annan hoppingivande nyhet är att det har lämnats in många bidrag till markanvisningstävlingen på Guldmyntsgatan i Högsbo. Hyrorna kommer att ligga runt 1400 konor per kvadratmeter och år dvs. under 3000 kronor i […]