Okategoriserade

Våldsbejakande organisationer är ett hot mot demokratin

Vänsterpartiet Göteborg kommenterar rapporter om ett antirasistiskt arrangemang i Göteborg i vilket organisationen Revolutionära Fronten har deltagit.

Vänsterpartiet slår vakt om demokratiska fri- och rättigheter samt ett öppet samhälle. Vi har ambitionen att på olika sätt bilda opinion för visionen om ett samhälle som värnar om människors lika värde. Vi arbetar ofta i samarbete med andra organisationer för att vi anser att mångfalden är en styrka.

I samband med årets arrangemang till minne av Kristallnatten hade vi målet att skapa en bred plattform där människor med olika åldrar och bakgrund kunde delta.

I ett sent skede uppmärksammades vi på att Revolutionära Fronten stod med som arrangörer. Detta var nytt för oss eftersom de inte hade deltagit på några planeringsmöte där vi närvarit. Detta var problematiskt eftersom vi inte accepterar organisationens syn på politiskt arbete och vilka metoder som är acceptabla. Vi bestämde oss för att inte delta i manifestationen. Vänsterpartiet fördömer och tar avstånd från allt politiskt våld, oavsett vem eller vilka som utför det. Våldsbejakande organisationer är inte förenliga med demokratin.

Vänsterpartiet Göteborg kommer att anta en handlingsplan för våra samarbeten med andra nätverk och organisationer. Handlingsplanen ska säkerställa att vi har gedigen bakgrundsinformation innan vi ställer upp på samarbeten där andra organisationer ingår.

Vänsterpartiet Göteborg arbetar för att skapa en levande antirasistisk rörelse i Göteborg som vilar på demokratiska värden och som engagerar den breda allmänheten.

Thaher Pelaseyed
Ordförande Vänsterpartiet Göteborg

Kommentarer är avstängda.