Okategoriserade

Kom med i valrörelsen!

Nu startar förberedelserna inför supervalåret 2014. Vi vet att Du är en många som vill kämpa för att byta politik och byta regering. Vi är övertygade om att Du har en massa kunskap och idéer som kan berika vår valrörelse. Ta plats i en av tre valarbetsgrupper som kommer att vinna valet i Göteborg!

Valarbetsgrupperna är:

1) Valarbetsgrupp för valstugor
Arbetsgruppen har ansvar för att bland annat ta fram förslag på placeringen av valstugor samt ta fram förslag på utformning och kostnader.

2) Valarbetsgrupp för valturnéer
Vår ambition är att göra kraftiga satsningar i stadsdelar och bostadsområden där Vänsterpartiet har potential att nå ett bra valresultat. Detta kan t.ex. göras i form av valturnéer där valaktivister mobiliseras till specifika stadsdelar och bostadsområden. Arbetsgruppen har uppdraget att identifiera vilka stadsdelar och bostadsområden som bör prioriteras samt hur valturnéerna ska organiseras och verkställas.

3) Valarbetsgrupp för mobilisering
Vänsterpartiet Göteborg har över 1 300 medlemmar och vi fortsätter att växa med cirka 30-50 medlemmar varje månad. Vår ambition är att så många som möjligt ska delta i valarbetet. Alla kan bidra utifrån sina egna förutsättningar. Arbetsgruppen har uppdraget att hitta former för att mobilisera så många medlemmar som möjligt.

4) Föreslå en valarbetsgrupp!
Har Du en egen idé som kan bidra till vår valrörelse i Göteborg? Vill du skapa en valarbetsgrupp som kan jobba med din idé? Bra! Hör av dig till oss!

Kommentarer är avstängda.