Nyheter

Positiva nyheter från kommunstyrelsen.

På onsdag den 16 oktober kommer kommunstyrelsen att fatta beslut om en kompletteringsbudget. Beslutet innehåller en rad positiva nyheter för stadens verksamheter.

Baden  i nordost

Under sommaren fattades ett beslut om att stänga Rannebergsbadet för allmänheten på grund av att Angereds arena haft för få besökare. Ekonomin räckte helt enkelt inte till för att hålla öppet båda simhallarna. Kommunstyrelsen kommer nu att skjuta till pengar för att för att se till så att baden i nordost är öppna för allmänheten i vart fall 2014 ut. 0,5 miljoner under 2013 och 3,5 miljoner under 2014 kommer att skickas till Idrotts- och föreningsnämnden för att säkra baden.

Nya förskolor

Även om vi har full behovstäckning i  staden krävs en kontinuerlig utbyggnad av stadens förskoleverksamhet. I och med budgeten ges klartecken för tre nya förskolor. Två i Östra Göteborg, på Kvadrantgatan (befintlig plan utökas från fyra till sex avdelningar) och Hundraårsgatan. I Västra Göteborg kommer en ny förskola att byggas för att ersätta en gammal vid Nya grevegårdsskolan.

Stöd till ekonomiskt utsatta EU-medborgare

På senare år har antalet fattiga EU-medborgare som kommit till staden ökat. I många fall har det saknats ett skyddsnät och många har farit illa. För att bland annat undvika att familjer med barn tar skada i vinter säkerställs nu en rad insatser skapade av den idéburna sektorn i staden i samarbete med Social resursförvaltning. De fristående organisationerna är Bräcke Diakoni, Göteborgs Stadsmission, Frälsningsarmén, Reningsborg och Göteborgs Räddningsmission. Dessa ges ett bidrag på totalt 4,4 miljoner som bland annat ska gå till natthärbergen.

Inrättandet av en kommunal brottsofferjour

Tidigare i höst fattade kommunstyrelsen beslut om att starta en kommunal brottofferjour. Nu ser man till att även skjuta till de pengar som behövs. 1,1 miljoner kommer att ges till Social resursnämnd för att utföra uppdraget.

Tillskott till SDN Västra Hisingen

Under den tidiga hösten drabbades Biskopsgården av ett antal dramatiska och tragiska händelser. Flera innevånare påverkades kraftigt och stadsdelen Västra Hisingen fick sätta in extra resurser av olika slag för att bland annat skapa trygghet i stadsdelen. Av denna anledning kommer nu kommunstyrelsen att kompensera stadsdelen för de utförda insatserna som man tvingades att dra igång. 0,7 miljoner kronor kommer att skickas till SDN Västra Hisingen under 2013 för detta syfte. 

Kommentarer är avstängda.