Nyheter

Vänsterpartiet väljer välfärd framför skattesänkningar

Pressmeddelande
2013-10-03

Vänsterpartiet i Göteborg har presenterat  den nationella budgetens betydelse för Göteborg och regionen.

– Vänsterpartiets höstbudget är en budget som kännetecknas av trygghet och omtanke. Mot det står en Alliansbudget som i en tid av massarbetslöshet nedmonterar välfärden. Sedan 2006 har Alliansregeringen lagt 27 gånger mer på skattesänkningar än på skola, vård och omsorg. Vår budget skulle redan nästa år ge 30 000 arbetstillfällen. För Göteborgs del betyder detta 1 500 jobb i välfärden nästa år, säger Thaher Pelaseyed (V), distriktsordförande.

I Vänsterpartiets budget presenteras förslag för att uppnå målet om en bra och jämlik hälsa.
– Med var budget kan vi anställa 500 fler inom vården i regionen Västra Götaland. Personalen ska inte behöva offra sina rättigheter och sin hälsa för att få verksamheten att gå runt och för att patienterna ska få en säker vård. Med Vänsterpartiets 170 miljoner till regionen så kan vi tillskjuta resurser till primärvården i socialt utsatta områden, ungdomsmottagningar och till att utveckla familjecentraler, säger Elise Norberg-Pilhem, ordförande Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen.

Besparingar och nedskärningar har försämrat kvalitén inom äldreomsorgen. För att vända den utvecklingen har vänsterpartiet valt att kraftigt satsa på äldreomsorgen.
– Äldre skall inte behöva oro sig över om äldreomsorgen fungerar eller få sitt vardagsliv begränsat av bristande resurser i äldreomsorgen. I vår budget öronmärker vi därför 2 miljarder för mer personal i hemtjänsten och på äldreboenden och ökar med ytterligare 2 miljarder fram till 2016. Det innebär 600 fler anställda i Göteborgs äldreomsorg, säger Eva Olofsson, Vänsterpartiets äldreomsorgspolitiska talesperson.

För första gången har Vänsterpartiet riktade insatser i budgeten till förskolan. Med vänsterpartiets satsningar kommer barngrupperna vara mindre än de varit på tio år
– Vi ger våra barn en bättre start i livet genom att minska barngrupperna och ge plats även för barn vars föräldrar är arbetslösa. Vår budget ger Göteborg cirka 300 fler lärare än i regeringens budget. Det är Vänsterpartiet som satsar på skolan i Göteborg, avslutar Mats Pilhem, kommunalråd Vänsterpartiet i Göteborg.
Här kan du läsa Vänsterpartiets budget.

För mer information och presskontakter:

Mats Pilhem (V), kommunalråd i Göteborg. Telefon: 0703-29 42 80.
Eva Olofsson (V), riksdagsledamot. Telefon: 0703-17 10 27.
Thaher  Pelaseyed (V),  distriktsordförande. Telefon: 0733-79 43 47.
Elise Norberg-Pilhem  (V), ordförande Vänsterpartiet Västra Götaland.
Telefon 0727-28 50 90.

 

Kommentarer är avstängda.