Nyheter

Polisens register över romer måste utredas

Pressmeddelande
2013-09-23

Det har avslöjats att polismyndigheter runt om i landet har registrerar människor tillhörande gruppen romer. Närmare 400 romer som bor i Göteborg har registrerats. Registret består av oskyldiga individer vars enda brott är att de är just romer.

– Detta är ett register på individer och familjer baserat på etnisk tillhörighet. Det är rasistiskt och strider mot svensk lag och Europakonventionen. Nu måste Polisen underställas en extern utredning , säger Thaher Pelaseyed, ordförande för Vänsterpartiet Göteborg.

– Diskrimineringen mot romer har varit omfattande och pågår än idag. I Göteborg har Vänsterpartiet jobbat för att bekämpa detta. Vi är glada för att Göteborg är en pilotkommun för inkluderingen av romer och att vi har tagit viktiga steg för att romerna ska bli fullvärdiga medborgare, med samma rättigheter som etniska svenskar. Att Polisen registrerar romer i Göteborg är därför mycket allvarligt, säger Thaher Pelaseyed.

– Europa har en mörk historia av registrering av människor utifrån deras etniska härkomst eller politiska åsikter. Polisens metoder är ett hot mot vår demokrati, avslutar Thaher Pelaseyed.

För mer information och presskontakter:
Thaher Pelaseyed, 0733-79 43 47, [email protected]

Kommentarer är avstängda.