Nyheter

Vänsterpartiet kommer alltid försvara Valhallabadet

Jag kommer att kämpa för Valhallabadets bevarande, skriver Marie Lindén (V), 2:e vice ordförande i Byggnadsnämden som svar på anklagelser om att Vänsterpartiet röstat för en rivning av Valhallabadet.

Folkpartisterna Kjell Björkqvist och Helene Odenjung publicerade den 12 september ett debattinlägg i GöteborgsPosten angående framtiden för Valhallabadet.

Valhallabadet fyller en mycket viktig funktion för stadens invånare. Byggnaden är unik och har en värdefull arkitektur. Valhallabadet är absolut värt att bevara! Men Björkqvist/Odenljungs påstående, att Vänsterpartiet vid byggnadsnämndens möte i april röstat för en rivning av Valhallabadet, är direkt felaktigt. Det fanns inte ett sådant förslag. Uppdraget som nämnden hade fått var att beskriva förutsättningar för en lokalisering av en ny arena på tre utpekade platser, varav badet var en av dessa. Nollalternativ eller annan lokalisering i staden ingick inte i uppdraget, och skulle således inte omnämnas i svaret. Nämndens uppgift var inte heller att belysa frågan ur något annat perspektiv än rent stadsmiljömässigt. Vilket vi beklagade.

Två av förslagen innebär rivning av befintliga fastigheter och det tredje visar på en sämre koppling till Svenska Mässan samt befarad störning för omkringboende. Majoriteten valde då att svara att platsen för en ny multiarena på Valhallabadets tomt var det minst sämsta av tre dåliga förslag. Detta innebär inte att vi fattade beslut om en rivning av badet, så som Folkpartiet framställer det.

Jag valde vid detta tillfälle att lägga ett yttrande där Vänsterpartiet framförde sin åsikt om hela ärendehanteringen och där vi tog avstånd från alla tankar på att riva Valhallabadet. Jag meddelade även skriftligen att Vänsterpartiet hade för avsikt att återkomma i frågan, i det fall man skulle gå vidare med detta vettlösa förslag. Vänsterpartiet kommer att kämpa för Valhallabadets bevarande.

Marie Lindén (v), 2:e vice ordförande i Byggnadsnämnden

Kommentarer är avstängda.