Okategoriserade

Därför säger vi ja till trängselskatt och det Västsvenska paketet

Klimatförändringarna är en av vår tids viktigaste frågor. Utsläppen av växthusgaser är idag skyhöga. För att få stopp på de stora utsläppen från våra transporter måste vi ta ansvar och göra allt vi kan för att genomföra massiva satsningar på kollektivtrafik, järnväg och ökad cykling.

Vänsterpartiet har drivit frågan om trängselskatt i många år. Vi ser det som en förutsättning för att förbättra miljön, minska utsläppen, minska bullernivåerna och motverka trängsel. Men det ger oss också en finansieringskälla för att kunna genomföra omfattande infrastruktursatsningar genom det Västsvenska paketet, som innebär att vi bygger ut kollektivtrafik och tågtrafik och skapa förutsättningar för gång och cykel. Göteborg är en stad som är byggd av gubbar för gubbar med en infrastruktur som utgår från bilen. Människan har fått anpassa sig efter trafiken och inte tvärtom. Genom det västsvenska paketet har vi fått en möjlighet att omfördela resurser till de grupper som åker kollektiv i större utsträckning dvs. unga, kvinnor, utrikesfödda och äldre.

Det Västsvenska paketet är en infrastruktursatsning som tillkommit genom en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen, Göteborg, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland, västtrafik och trafikverket. De delar som ingår i paketet är en tågtunnel under centrala Göteborg, en ny Göta älvbro, en vägtunnel under älven, kollektivtrafiksatsningar som ska bidra till att fördubbla kollektivtrafikresandet. Det kommer dessutom genomföras en rad riktade åtgärder för ökad framkomlighet, minskad miljöpåverkan och höjd trafiksäkerhet. Som i alla överrenskommelser innehåller paketet delar som varje part är mer eller mindre nöjda med. I vårt fall hade vi gärna sluppit en biltunnel men i helhet är det ett paket som kommer gynna hela Västsverige.

Alla partier i fullmäktige utom Sverigedemokraterna och Vägvalet var med och fattade beslutet om införande av trängselskatt och det västsvenska paketet. Nu har Moderaterna valt att fly undan sitt ansvar. Med demokratin som täckmantel fiskar Moderaterna lättköpta röster och riskerar därmed den största och viktigaste satsningen Göteborg gjort i modern tid. Vi i Vänsterpartiet däremot är stolta över att tillhöra dem som vågar ta ett beslut som håller över tid och som gynnar alla grupper i samhället.

  1. […] Därför säger vi ja till trängselskatt och det Västsvenska paketet […]