Pressmeddelanden

Stäng staden för REVA!

Vänsterpartiet är motståndare till REVA. Att genomföra så kallade ”inre utlänningskontroller” är en ny metod för Polisen och vi motsätter oss den. Det finns flera anledningar till detta.

För det första leder personjakt på människor utifrån kriterier som ”utländskt utseende” till att en rasistisk behandling av människor blir normaliserad. Personer bedöms utifrån sitt etniska utseende istället för sina handlingar.

För det andra är metodens konkreta resultat tveksamma. Mer än nio av tio kontrollerade har visat sig ha papper. Den felmarginalen var väntad, eftersom brottsmisstankarna baserades på människors utseenden.

Alla göteborgare drabbas av REVA. Antingen genom direkt förföljelse och förnedring eller indirekt genom att vi ser våra medmänniskor bli utsatta för det. Detta är ett exempel på strukturell rasism.

Därför säger vi nej.

Det är också viktigt att motståndet mot REVA riktar sig mot dem som kan förändra situationen och polisens praktik. Projektet har en politisk bakgrund och bottnar i en uppgörelse mellan regeringen och Miljöpartiet. Det är de som bär ansvaret. Vi kräver att regeringen ändrar sitt uppdrag till Polisen och de andra myndigheterna som ingår i REVA-projektet.

Till dess att så sker uppmanar vi alla att inte visa legitimation om de inte får veta vilket brott som utreds.

Projektet REVA leder till att papperslösa är rädda att låta sina barn gå till skolan samt söka nödvändig vård. Hela projektet strider mot de mänskliga rättigheterna.

Uttalande antaget av Vänsterpartiet Göteborgs distriktsårskonferens 2013-03-03

Kommentarer är avstängda.