Göteborgsdistriktet

Startskott för den feministiska offensiven i Göteborg

Idag genomför Vänsterpartiet Göteborg en kampanjupptakt för distriktets feministiska kampanj om livsutrymme. Kampanjen handlar om trygga utomhusmiljöer, feministiskt självförsvar och genuspedagogik i skola och förskola.

Grith Fjeldmose, vice ordförande i Vänsterpartiet Göteborg:

”Kvinnor begränsar sina liv på grund av rädsla för våld och hot i mycket större grad än män. Detta är ett samhällsproblem som vi måste ta tag i. Nu ska vi driva frågor som trygga spårvagnshållplatser och feministiskt självförsvar. På det sättet förbättrar vi konkret våra egna möjligheter att kunna känna oss trygga, både i offentliga miljöer och hemma. Faktum är ju att det mesta av våldet mot kvinnor sker inomhus av någon man känner.”

Kampanjen kommer att drivas ute på gator och torg genom inventeringar av gatljus, trygghetsvandringar och öppna pass i feministiskt självförsvar. Skolornas tillgång till genuspedagoger kommer att ses över och alla frågor kommer drivas direkt genom Vänsterpartiets representanter i olika nämnder.

Idag samlas distriktet på Kvinnorfolkhögskolan för att bland annat lyssna på Ida Legnemark från Vänsterpartiets partistyrelse. Hon kommer att tala om vikten av en feministisk offensiv.

Kommentarer är avstängda.