Okategoriserade

Vänsterpartiet säger nej till höjd taxa för kollektivtrafiken

Det är mycket diskussioner om kollektivtrafik just nu. Det är inte så konstigt. Många invånare i Västra Götaland åker kollektivt varje dag. Här är några vanliga funderingar om vad som händer i kollektivtrafiken, som vi har försökt svara på.

Ring eller maila gärna Vänsterpartiet Västra Götaland om du har andra frågor.

”Jag har hört att priserna i kollektivtrafiken ska höjas med 20%”.

Den 4 september yrkade alliansen att de vill öka självfinansieringsgraden (den andel av resans kostnad som resenären betalar via taxan) till 60%. Omräknat till biljettpriser blir det ungefär 20% högre priser för den som reser.

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är politisk ledning i Västra Götalandsregionen, men vi har inte egen majoritet. När alliansen tar stöd av sverigedemokraterna så vinner de över oss i regionfullmäktige. Vid regionfullmäktige den 18 september så avgörs frågan.

”Alliansen säger att de vill satsa på sjukvård istället.”

Vi vill satsa på både sjukvård och infrastruktur eftersom samhället behöver båda.

Vi tror inte att det vore en bra idé att höja priserna i kollektivtrafiken så mycket. Då kanske många slutar att åka kollektivt. Det skulle både människor och miljö förlora på.

”Vad hände med enhetstaxan?”

I en motion våren 2011 föreslog Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet att vi ville utreda möjligheterna att införa enhetstaxa i Västra Götalandsregionen. Vi tror att enhetstaxa skulle skapa större möjligheter för landsbygden att välja kollektivtrafik istället för bil. Vi står fast vid viljan att utreda frågan, men det är osäkert om vi kan få majoritet för det i regionfullmäktige.

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har inte egen majoritet. Vi är större än alliansen – fast när alliansen tar stöd av Sverigedemokraterna så vinner de i regionfullmäktige. Oppositionen och sverigedemokraterna har tidigare tagit tydligt avstånd från enhetstaxa. Vid regionfullmäktige den 18 september så avgörs frågan.

”Om det inte blir någon enhetstaxa, vad gör ni då istället för att förbättra kollektivtrafiken?”

Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att resandet med kollektivtrafik ökar i hela Västra Götaland, därför tycker vi att priset ska vara lågt, framför allt för längre resor.

Det har tillsatts en arbetsgrupp för att titta på priser och sortiment i kollektivtrafiken. De har diskuterat hur zonerna ska se ut och hur biljettsystemen ska fungera för att det ska bli enklare, billigare och rättvisare än dagens system. Den 1 januari 2015 kommer hela det nya pris- och biljettsystemet att vara på plats.

”Hur mycket av trängselskatten går till kollektivtrafiken?”

Ingenting direkt, men trängselskatten som införs januari 2013 finansierar infrastruktur som indirekt gynnar kollektivtrafikens utveckling.

Andra stora fördelar med trängselskatten är att den minskar trafiken i Göteborg så att det blir kortare köer, mindre buller, färre olyckor och renare luft i innerstan.

Texten kommer från Vänsterpartiet Västra Götalands hemsida.

Kommentarer är avstängda.