Nyheter

Thaher Pelaseyed: inledningstal på årskonferensen

 

Varmt välkomna till Vänsterpartiet Göteborgs årskonferens. Under de kommande två dagarna ska vi ta oss an något som är riktigt, riktigt häftigt; nämligen att tillsammans formulera en offensiv vänsterpolitik för Sveriges näststörsta stad. Vår årskonferens är en av många bevis på att Vänsterpartiet är ett parti där ni medlemmar har den yttersta makten över politiken. Det vi åstadkommer tillsammans under den här helgen är också viktigt eftersom det är viktigare än någonsin att det finns en stark feministisk och socialistisk kraft i Sverige och Göteborg.

Kamrater,

Vi lever en tid när kapitalet inte räds för att visa sitt rätta, skamlösa ansikte. Runt om i Europa tränger storfinansens teknokrater undan demokratiska regeringar. Fackliga rättigheter trampas ned, löner sänks och miljontals människor förlorar både jobb och bostad. En hel ungdomsgeneration får agera krockkudde efter att casinoekonomin fått löpa amok. I Sverige ligger ungdomsarbetslösheten på närmare 25%. Finanskrisen gyllene regel är att vinsterna är privata medan förlusterna vältras över på oss alla.

Mitt i allt detta har Fredrik Reinfeldt skrivit under på att Sverige ska ingå i den s.k. Europakten, en finanspakt som ger EU ännu mer makt över politiken här hemma i Sverige. Det är som om Reinfeldt har glömt bort EMU-folkomröstningen 2003, folkomröstningen som folket vann genom att säga nej till eliternas monetära union, den union som orsakat dagens kris. Låt oss vara tydliga på en punkt: Om det är så att Reinfeldt har drabbats av en tillfällig minnesförlust eller medvetet förträngt resultatet från EMU-folkomröstningen så ska vi i Vänsterpartiet se till att han kommer på rätt tankar. Vänsterpartiet kommer stå främst i kampen mot överstatlighet och nyliberalism.

Världens mest jämställda land. Ja, så brukar Sverige beskrivas. Vi har förvisso kommit en bit på väg men det är långt kvar till ett samhälle fritt från könsmaktordningen. Det är viktigt att beskrivningen “världens mest jämställda land” aldrig blir en ursäkt för att luta sig tillbaka. I ett land där regeringens största jämställdhetspolitiska bedrift är att beskriva mäns våld mot kvinnor, inte som ett samhällsproblem, utan till ett problem som importerats från något land i Mellanöstern, ja, då finns det en hel del kvar att göra för oss feminister. I ett land där löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar, där män tjänar hela 83 000 kr mer än kvinnor per år, måste vi feminister gå samman för att förändra. I ett land där kvinnors villkor på arbetsmarknaden är under ständiga attacker, där ofrivillig deltid, osäkra anställningar och sexuella trakasserier är en del av vardagen på jobbet, ja, då måste vi feminister ställa de ansvariga, nämligen regeringen Reinfeldt, tillsvars.

Kamrater,

Vår värdighet har förvandlats till en handelsvara på en marknad, som om människors rätt till utbildning, sjukvård och omsorg på ålderns höst vore äpplen och päron. Riskkapitalbolag med målet att göra så mycket vinst som möjligt, har getts tillåtelse att ge sig in i välfärdssektorn. Det handlar om äldreboenden, skolor och sjukhus. Skattepengar som ska användas till att vårda våra mor- och farföräldrar, ge oss utbildning eller sjukvård i fall vi behöver uppsöka vård omvandlas idag till privata vinster som sedan göms undan på skatteöar.

Idag är det underförstått att ansvaret för att hamna på rätt skola är en individuell angelägenhet. Bara det faktum att det finns rätt och fel när det gäller skolor är en sjuk effekt av den förda högerpolitiken. Och regeringen Reinfeldt har omvandlat stora, strukturella samhällsproblem till personliga misslyckanden. Varje dag uppmanas vi att göra ett val. Val mellan den ena privatskolan eller den andra, det ena riskkapitalbolaget eller andra. Ett val som bygger på att det idag finns medvetna kvalitetsskillnader mellan olika skolor, äldreboende och vårdcentraler. I ett jämlikt och jämställt samhälle, som det samhälle som Vänsterpartiet vill skapa, ska inte valet spela någon roll och samhällsproblem är just problem för hela samhället att lösa och inte den enskilde individens börda. I vårt samhälle råder reellt inflytande på arbetsplatsen och skolan bryter ner könsroller och klasskillnader.

Vänsterpartiet har under en längre tid lyft frågan om stopp för privata vinster i välfärden och vi ser att borgarna är trängda. I takt med att företagens vanvård och skattestöld har avslöjats, har också kritiken blivit allt mera högljudd. Efter att vi har satt stopp för riskkapitalbolagens regeringssanktionerade stöld av vår gemensamma egendom ska vi ta nästa steg. Vi ska utveckla den offentliga sektorn, genom ökad medbestämmande och inflytande för såväl personal som de som är elever, brukare och vårdtagare.

Kamrater,

Vänsterpartiet Göteborg är ett distrikt som är på gång. Vi har ökat vårt medlemsantal med över 13% under 2011. Det är bäst i hela landet. Sedan partikongressen i januari har vi fått ännu fler medlemmar. Jag vill säga ett extra varmt välkommen till alla nya medlemmar.

Jag tycker att vi ska avge ett löfte idag. Vi lovar att varje medlem som söker sig till Vänsterpartiet behandlas med allra största respekt och ödmjukhet. Det är förstås en självklarhet men vi måste komma ihåg att det under en längre tid inte har varit en självklarhet att organisera sig i ett politiskt parti, i synnerhet inte ett politiskt parti till vänster. Att ta sig till ett första medlemsmöte eller till en årskonferens som denna kräver mod, målmedvetenhet och en stark vilja till att förändra högerns kalla Sverige till ett jämställt och jämlikt land, där köns- och klasskillnader är ett minne blott. Därför lovar vi att Vänsterpartiet i Göteborg ska vara en plattform för er som nyblivna medlemmar och som vill förändra vår stad till det bättre. Tillsammans ska vi jobba för rättvisa, en stad där alla har en plats, där ingen skor sig på någon annans bekostnad.

Kamrater,

Härmed förklarar jag Vänsterpartiet Göteborgs årskonferens för öppnad.

Kommentarer är avstängda.