Nyheter

Försvara äldreomsorgen på Högsbo sjukhus!

Fredagen den 28 oktober kommer Sahlgrenska Universitetssjukhus att ta beslut om att eventuellt lägga ner geriatriken på Högsbo sjukhus. Geriatriken är läran om åldrandets sjukdomar som t.ex. stroke och demens. För några år sedan lade Östra sjukhuset ner sina två geriatriska avdelningar. Om nu även geriatriken på Högsbo läggs ner kan inte längre specialistvård för de äldre garanteras.

Många äldre kommer att hänvisas till akutmottagningar vilket är en dålig lösning för gamla som behöver geriatrisk vård. Andra kommer hänvisas till hemtjänsten och många kommer att behöva hjälp från anhöriga. Den hjälpen kommer oftast från kvinnor som tvingas gå ner till att jobba deltid för att hinna och orka hjälpa äldre släktingar. Detta är ett stort problem för jämställdheten, speciellt i Göteborg där äldreomsorgen hela tiden hotas av nedskärningar.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset står inför ett massivt besparingskrav på 550 miljoner, vilket motsvarar ungefär 1000 anställda. Vänsterpartiet försökte få fram skattehöjningar i budgetförhandlingarna, men det röstats ner av de andra partierna i regionfullmäktige. Nu är det dags att skapa en bred opinion mot nedläggningen av geriatriken på Högsbo! Vi är många som kan tänka oss att betala mer i skatt för en värdig äldreomsorg.

Vänsterpartiet kommer under den kommande veckan att arrangera flygbladsutdelningar och torgmöten mot nedskärningarna på Högsbo sjukhus. Eva Olofsson, en av Vänsterpartiets riksdagsledamöter, kommer att besöka Högsbo sjukhus tillsammans med Börje Karlsson (Hälso- och sjukvårdsnämnden 5) för att få diskutera den aktuella situationen.

Det finns även en namninsamling som du gärna få skriva under på!

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5958

Kontakta distriktsordförande Thaher Pelaseyed på 0733 79 43 47 om du vill veta mer om den kommande veckans aktiviteter.  Vänsterpartiet Göteborg uppmanar alla att delta i arbetet mot nedskärningarna. Stäng inte ner geriatriken på Högsbo sjukhus!

Kommentarer är avstängda.