Uttalanden

En kommunal bostadsförmedling baserad på kötid

Idag beslutade kommunstyrelsen i Göteborg att utreda förutsättningarna för en kommunal bostadsförmedling baserad på kötid

– Jag är jätteglad över att vi nu kan ta detta beslut, säger Marie Linden (V), ordförande i Boplats Göteborg.

Bakgrunden till att yrkandet läggs är den otydlighet som rått kring hur bostäder förmedlas på Boplats Göteborg.

– Vår uppfattning är att det system som rått gjort det möjligt för hyresvärdarna att plocka bland dem som söker, och kvar har det funnits människor som varit registrerade på Boplats i många år men som inte är attraktiva i hyresvärdarnas ögon, säger Marie Lindén (V), ordförande i Boplats Göteborg.

Nu ska en utredning genomföras för hur detta kan ändras till ett system där den som har längst kötid, och som uppfyller hyresvärdens krav, kallas till visning av en lägenhet. Den sökande ska kunna få information om hur lång kötid som krävs för olika lägenheter och det ska gå att se hur lång kötid den person som får en viss lägenhet har. Strävan är att tydliga och gemensamma regler ska skapas. Förebilden för den bostadsförmedling som ska utredas är den modell som praktiseras i Malmö. Detta innebär att de privata hyresvärdarna har möjlighet att fortsätta använda Boplats såsom de gör idag.

Marie Lindén (V), ordförande i Boplats Göteborg

Kommentarer är avstängda.