Möte

Stöd de chilenska studenterna!

Sedan i maj har hundratusentals studerande i Chile genomfört massiva protester mot landets utbildningssystem. Med stöd av lärarförbundet kräver de att staten återtar ansvaret för utbildningssystemet, en kostnadsfri utbildning, ett nytt antagningssystem till högskoleutbildningen som minskar den sociala snedrekryteringen, en demokratisering av hela utbildningsväsendet, att staten övertar studiestödssystemet från bankerna och att möjligheten till vinster avskaffas i skolsystemet.

På onsdag den 31 augusti kl 17.30-20.30 genomförs en manifestation till stöd för studenternas kamp i Brunnsparken.

För mer info kan man besöka Facebookeventet för manifestationen eller Vänsterpartiets stöduttalande för studenterna.

Kommentarer är avstängda.