Nyheter

Insamling för Utøyas uppbyggnad

Pengarna som samlas in ska användas till fortsatt verksamhet kring demokrati och mänskliga rättigheter på ön. 

För organisationer och andra som vill bidra kan inbetalning göras via bankgiro: 5676-4962 eller plusgiro: 32 28 64-0. Märk insättningen ”Utøya”.

Läs mer om insamlingen här.

Kommentarer är avstängda.