Nyheter

Vänsterpartiet satsar på en vårdplatsgaranti

Vänsterpartiet satsar en miljard kronor på en vårdplatsgaranti. Miljarden kommer att räcka till knappt 1 000 nya vårdplatser.

– Vi vill att det ska löna sig att komma tillrätta med bristen på vårdplatser. Därför tillfaller satsningen de landsting som kan visa upp att de har svarat upp mot behoven av fler platser på sjukhusen, säger Lars Ohly. 

Under våren har Vänsterpartiet drivit kampanjen ”Världens bästa sjukvård, utan privata vinster” och besökt vårdcentraler, sjukhus, familjecentraler och organisationer på ett 50-tal platser i landet. Vi har träffat vårdanställda, patienter, chefer och fackklubbar. Vi har lyssnat på mängder av berättelser om vården i Sverige idag, från flera olika perspektiv. 

– På sjukhusen har vi blivit varse det stora problemet med att det saknas vårdplatser i förhållande till de medicinska behoven. Överbeläggningar har blivit ett normaltillstånd inom svensk sjukvård. Det här är något som vårdanställda runt om i landet protesterar mot, säger Rossana Dinamarca, vice partiledare i Vänsterpartiet. 

I jämförelse med andra OECD-länder har Sverige det minsta antalet vårdplatser per tusen invånare. Sveriges 2,6 vårdplatser per tusen invånare kan jämföras med genomsnittet för alla länderna tillsammans, inklusive Sverige, som är 4,6 vårdplatser per tusen invånare. Socialstyrelsens prognoser visar att antalet vårdplatser kommer att minska under de kommande åren. Bristen på vårdplatser orsakar brister i patientsäkerheten, och påverkar även tillgängligheten. 

– När regeringen samtidigt öppnar upp för privata sjukvårdsförsäkringar och mycket kostsamt privatiserar sjukvården är det avgörande att vi förbättrar den offentliga vården. När vi betalar sjukvården via skattesedeln ska vi ha världens bästa offentliga sjukvård. Då ska alla som har medicinska behov av en vårdplats få det, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

De landsting som kan visa upp planerade satsningar kan få medel för att hjälpa till att skapa utrymme för fler vårdplatser utifrån sina behov. Det är behoven inom sjukvården som ska avgöra vilka sorters och hur många vårdplatser som behövs. Därför får landstingen söka medel till sina satsningar utifrån de behov som finns i just det landstinget. Landstingen medfinansierar 50 % av satsningen.

– Att åtgärda brister i tillgången på vårdplatser är landstingens ansvar. Därför vill vi skapa incitament som stimulerar landsting och regioner att skapa fler vårdplatser på sjukhusen. Vi föreslår en vårdplatsgaranti, säger Lars Ohly.

Texten är tagen från Vänsterpartiets nationella hemsida.

Kommentarer är avstängda.