Pressmeddelanden

Vänsterpartiet satsar 200 miljoner mot ohälsan

När vårdvalet för primärvården infördes skedde stora nedskärningar av det förebyggande arbetet inom primärvården. Besöken till sjuksköterskor och beteendevetare har minskat med mer än tio procent enligt rapporten ‘Ett år med VG primärvård’.

”Detta är oroande. Sjuksköterskorna är vårdcentralernas viktigaste personalgrupp i det förebyggande arbetet och för kroniskt sjuka patienter”, säger Annette Ternstedt (v).” Det är tydligt att vi måste höja kraven på vårdcentralerna för att få en bättre vård.¨

”Ohälsan ökar i Sverige. Samtidigt har det förebyggande arbetet skurits ner kraftigt”, kommenterar Jan Alexandersson (v), ordförande i Folkhälsokommittén. ”Därför satsar vi 200 miljoner för att stärka arbetet mot ohälsan.”

Sedan vårdvalets införande har besöken till beteendevetare minskat med mer än tio procent. Detta trots att det finns beslut om att föra över mer av ansvaret för psykiatri till vårdcentralerna. I Göteborg har en revisionsrapport visat att gränsdragningen mellan Sahlgrenska och primärvården inte fungerar eftersom primärvården inte tar sitt ansvar.

”Detta är ett misslyckande med vårdvalssystemet. Därför vill vi höja kraven och tillföra mer resurser till vårdcentralerna”, säger Elise Norberg Pilhem (v), ordförande i Hisingens Hälso- och sjukvårdsnämnd.

I alla regionens delar har primärvården fått lägga ner många folkhälsoprojekt efter vårdvalets införande. Nu föreslår Vänsterpartiet att kraven på sådana projekt ska höjas för vårdcentralerna. För att återupprätta det förebyggande arbetet i regionen och stärka arbetet mot den psykiska ohälsan, satsar Vänsterpartiet 200 miljoner mot ohälsan från 2012. Pengarna ska gå till samverkansprojekt med sjukhus, kommuner, Försäkringskassan och föreningsliv.

Satsningen är på 200 miljoner kronor från 2012, och består i höjda krav i den så kallade Krav- och kvalitetsboken för VG primärvård.

Kommentarer är avstängda.