Nyheter

Lars Ohly träffande strejkande asylsökande i Göteborg


I två månader har 34 iranier genomfört protesten ”Misstro oss inte!”. De protesterar mot den behandling de fått av Sveriges inhumana och orättvisa flyktingpolitik. Igår fick de strejkande asylsökanden på Gustaf Adolfs torg besök av Vänsterpartiets partiledare, Lars Ohly

De strejkande berättade bland annat om hur Migrationsverket systematiskt har misstänkliggjort dem och vägrat tro på deras berättelser. Eftersom de inte har fått något uppehållstillstånd har de istället tvingats gå under jorden och leva som gömda flyktingar under lång tid, alltifrån 5 till 12 år. Lars Ohly uttryckte sitt stöd för de asylsökande och lovade att Vänsterpartiet skall stå upp för rätten till Asyl, samt driva kravet på en flyktingamnesti.

Kommentarer är avstängda.