Uttalanden

Vänsterpartiet stödjer de 34 protesterade iranierna i Smyrnakyrkan

I en och en halv månad har 34 iranier genomfört protesten ”Misstro oss inte!” i Smyrnakyrkan här i Göteborg. De protesterar mot den behandling de fått av Sveriges inhumana och orättvisa flyktingpolitik. De beskriver hur Migrationsverket systematiskt har misstänkliggjort dem och vägrat tro på deras berättelser. Eftersom de inte har fått något uppehållstillstånd har de istället tvingats gå under jorden och leva som gömda flyktingar under lång tid, alltifrån 5 till 12 år!

Vänsterpartiet har länge kämpat för en humanare och rättssäkrare flyktingpolitik. Så för oss är det en självklarhet att stödja dessa 34 medmänniskor. Vi motsätter oss inte att Migrationsverket och Migrationsdomstolarna gör en bedömning av varje enskild asylsökandes berättelse. Men alltför ofta verkar dessa bedömningar gå ut på att till varje pris avslå den asylsökandes berättelse. Det kan vi inte acceptera.

Vi kräver att Migrationsverket och Migrationsdomstolarna gör sakliga och opartiska bedömningar av varje asylsökandes berättelse. Vi kräver också att varje asylsökande ges den ”benefit of a doubt” de har rätt till i en sån bedömning.

En utmärkt början skulle vara att ge uppehållstillstånd till Mahmoud, Bahie, Fatemeh, Seyd, Firouz, Ali, Ramin, Karim, Gholam, Farzaneh, Sasan, Akbar, Khosro, Katauoun, Saeid, Mehdi, Ahmad, Marzeah, Abbas, Azam, Gholam, Mousa, Ali, Fariba, Mohammad, Reza, Neda, Aida, Manizhe, Shahla, Avishan, Ghamarosadat, Leyla och Ramin.

Misstro dem inte!

Vänsterpartiet Göteborg

2011-04-19

Kommentarer är avstängda.