Nyheter

Världens bästa sjukvård – utan privata vinster

Sverige är ett rikt land där människor borde ha tillgång till sjukvård utifrån behov. Trots detta ser vi en utveckling där sjukvården tappar i kvalité, blir dyrare och mindre tillgänglig för de som har störst behov av den. Den borgerliga regeringen har genomfört flertal försämringar som inneburit att privata företag kan göra vinst på något så grundläggande som rätten till sjukvård. Vänsterpartiet vill stoppa denna utveckling. Vi är övertygade om att Sverige kan vara ett land där tjockleken på plånboken inte bestämmer vilken vård du ska få. Vi vill ha världens bästa sjukvård – utan privata vinster.

Den borgerliga regeringen har genomdrivit flera försämringar inom sjukvården. Apoteken har privatiserats, vårdval har införts i Västra Götalandsregionen liksom andra regioner och ett så kallat valfrihetssystem införts. Samtliga försämringar har motiverats med att marknaden vet bäst hur vi som bor i Västra Götaland ska få tillgång till bra vård. Hittills har det visat sig att det borgerliga sjukvårdssystemet resulterat i att privata vårdföretag gjort stora vinster på bekostnad av patienternas tillgång till högkvalitativ sjukvård.
Ofta drabbas även personalen genom sämre arbetsförhållanden eftersom det fr. a. Genom att dra ner på personal som vinsterna kan öka.

Den 15 maj är det omval i Västra Götalandsregionen. Valet står mellan en sjukvård efter behov eller en som mer och mer bestäms av bolagsstyrelser och där målet är maximal vinst. Vänsterpartiet står på patienternas sida. Vi är övertygade om att patientens behov ska styra sjukvårdens utformning. Därför vi vill vi att sjukvården ska vara tillgänglig för alla, oavsett var man bor eller hur mycket pengar man har. Vi vill också underställa sjukvården under demokratisk kontroll. Det är orimligt att skattepengar inom sjukvården omvandlas till vinster i stora vårdföretag som slussar pengarna till skatteparadis. Vår vision är världens bästa sjukvård – utan privata vinster.

Uttalande antaget av distriktsstyrelsen 20/3 2011

Kommentarer är avstängda.