Uttalanden

Borg borde skämmas!

För några dagar sedan gick finansminister Borg ut och kritiserade kommunerna för att ha för höga ingångslöner. Arbetslösheten är de kommunanställdas fel och inte regeringens. Detta är ett fräckt och oansvarigt sätt att sköta regeringsuppdraget på.

I de svenska kommunerna arbetar idag en överväldigande majoritet kvinnor. Av alla kvinnor inom LO arbetar 50 % deltid. 2/3 av dessa skulle gärna arbeta mer om de fick. Anders Borg däremot arbetar heltid och tjänar 112 000 kr i månaden. Det är fem månadslöner för de kvinnor som arbetar inom vård och omsorg, vars snittlön är 21 200 kr.

Tre ledande vänsterpartister från Stockholm, Göteborg och Malmö menar istället att kommunernas uppgift snarare handlar om att ta sitt arbetsgivaransvar och möjliggöra för sina anställda att arbeta önskad tjänstgöringsgrad till en högre lön som går att leva på – med eller utan partner. Detta är en fråga om jämställdhet och rättvisa.

Istället för sänkta ingångslöner, behövs rejäla låglönesatsningar i kommunerna. Alla ska kunna leva på sin lön men många i vård- och omsorgsyrken saknar idag rätten till egen försörjning på grund av låga löner och påtvingad deltid, säger Ann-Margrethe Liv (V) oppositionsledare i Stockholm.

Vi vill bygga världens bästa välfärd utan vinstintressen. Då måste vi också se till att vara en attraktiv arbetsgivare där vi kan locka till oss välutbildad och kompetent personal. Inför kommande högkonjunktur och generationsväxling kommer det att vara brist på arbetskraft. Då måste Göteborg erbjuda trygga anställningar, där heltid och tillsvidareanställning är den givna anställningsformen. Låglönekonkurrens kan aldrig ge den kvalitet som vi vill ha i vår verksamhet, säger Mats Pilhem (V), kommunalråd i Göteborg med ansvar för personal och arbetsmarknad.

Kommunerna har en viktig uppgift framför sig. Den handlar om att erbjuda heltider, att erbjuda barnomsorg som möjliggör för kvinnor att arbeta heltid och det handlar om att höja lönerna inom hela sektorn. Det är inte de kommunalanställda kvinnornas roll att bära ansvaret för en misslyckad borgerlig arbetsmarknadspolitik, säger Martina Nilsson (V), kommunalråd i Malmö med ansvar för jämställdhet.

Kommentarer är avstängda.