Nyheter

Utöka inte militärskjutningarna i Göteborgs skärgård!

Miljödomstolen har tagit beslut om att utöka militärens befogenheter att anordna militärövningar i Göteborgs skärgård. Under 115 dagar per år kommer 1,5 miljoner skott få skjutas ut i södra skärgården.

Det betyder högre halter bly i vattnet, mer buller för de som bor i området och att internationella styrkor under Nato-mandat kommer få använda området under vissa delar av året.

Vänsterpartiet kräver tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna att Miljödomstolen omprövar beslutet. Antalet skott borde begränsas till 100 000 som det är idag och maximalt 25 dagar per år.

-Nato-ledda styrkor ska inte få använda vår skärgård över huvud taget, säger Lena Hammarström, ledamot för Vänsterpartiet i stadsdelsnämnden Västra Göteborg.

  1. […] GP rapporterar att försvaret kör över Göteborgs kommun och vidhåller att de behöver öka möjligheterna till övningar i Göteborgs skärgård drastiskt.Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens om att förslaget måste stoppas. […]