Nyheter

Progressiv rödgrön överenskommelse om Göteborg Energi

Rya kraftvärmeverk går att köra på biogas. Foto: Jöran Fagerlund.

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit överens om ett nytt ägardirektiv för Göteborg Energi. Alla de synpunkter Vänsterpartiet framförde i april är nu med. Beslut fattas i kommunstyrelsen på onsdag. De borgerliga ställer inte upp på våra miljöambitioner. Det är en viktig signal till väljarna att borgerligheten i Göteborg inte har lika långtgående miljöambitioner som vi rödgröna. Vi vill att Göteborg inte skall nöja sig med att vara ledande i ny teknik vi skall också vara först med att fasa ut gammal dålig teknik. Därför har vi föreslagit skrivningar om minimerad miljöbelastning.

Kommunstyrelsen kommer på onsdag även att återremittera två investeringsärenden: Sävsjö biogas och LNG GOT AB. Där är kommunstyrelsen enig. Det är främst riskbedömningen vi vill ha tydligare. Investeringen i Sävsjö är ett gott exempel varför Vänsterpartiet har varit kritiska till de geografiska begränsningarna för Göteborg Energi. Det är klart att närhet är att föredra men miljönyttan totalt sett skall vara avgörande.

I fallet Sävsjö biogas är det ett KLIMP-bidrag på 19 miljoner som ligger i potten. Bidraget är knutet till Sävsjö och inte till Göteborg men genom att förvärva bolaget kan Göteborg Energi lägga vantarna på bidraget. Om projektet i Sävsjö blir framgångsrikt går det att upprepa i närheten av Göteborg. Det kan bli svårt utan KLIMP-bidraget. Risken är att återremissen drar ut på tiden och projektet blir försenat och KLIMP-pengarna fryser inne.

Bakom den kryptiska bokstavstrion LNG ligger flytande naturgas. Genom att kyla ner gas under –150 grader blir den flytande och betydligt mer gas kan fyllas i tankarna. Detta möjliggör gasdrift av större motorer som lastbilar och fartyg. Poängen är att naturgas, eller fossilgas som det borde heta, och biogas är samma gas: metan. I takt med att biogasen byggs ut kan den ersätta den fossila naturgasen i systemet. Redan nu har naturgas stora miljöfördelar jämfört med andra fossila bränslen när det gäller utsläpp av exempelvis svaveldioxid, kväveföreningar och partiklar.

Jöran Fagerlund som länge har varit engagerad i miljöfrågor i kommunfullmäktige kommenterar ägardirektivet i flera blogginlägg.