Nyheter

Margot Ottosson (V) fick majoritet för att stoppa strandnära villor i problemområdet Askim

Margot Ottosson (V)

Byggnadsnämnden beslutade för en dryg timma sedan att avstyrka planerna på strandnära byggnation i problemområdet Askim i södra Göteborg. Margot Ottosson (V) förklarar varför i ett videoklipp fångat av Jöran Fagerlund efter mötet. Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet drev hon linjen att byggnationen strider mot fullmäktiges budget som har tydliga skrivningar att vid nybyggnation skall den upplåtelseform som är underrepresenterad.

Byggnationen skulle dessutom starkt begränsa allmänhetens tillgång till havet. Privatiseringen av kusten är ett stort hot mot allemansrätten och alla göteborgares möjligheter till ett aktivt friluftsliv i närheten av havet.

Planen skulle kräva att strandskyddet upphävs och denna typ av ärenden är precis varför Vänsterpartiet i april föreslog att ev. dispens från strandskyddet skall fattas av kommunfullmäktige, vars sammanträden är öppna för allmänheten, och inte av byggnadsnämnden, vars sammanträden är slutna. Tidigare har dessa beslut fattats av länsstyrelsen.

Statistik och budgetskrivningar hittar du i Jöran Fagerlunds blogginlägg från fullmäktigedebatten om bostäderna på tomten, i problemområdet Örgryte, där TV-huset en gång låg samt mitt inlägg från kommunstyrelsen när vi behandlade TV-huset där. Den gången röstade Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med borgarna för ökad segregation. I byggnadsnämnden idag tog de dock sitt förnuft till fånga och röstade med Vänsterpartiet i enlighet med deras egen budget.