Pressmeddelanden

”Frågan är om David Lega företräder Svenskt Näringslivs intressen i stället för handikapprörelsens”

I dag möts de båda riksdagskandidaterna David Lega (Kd) och Jesper Odelberg (V) för andra gången i debatt. Denna gång handlar diskussionen om fritids- och kulturaktiviteter för barn. I samtalet som hålls 13.30 i Cirkus Skratts tält på Heden deltar även Anneli Hulthén (S) och Jan Hallberg (M). Tillställningen avslutas med en cirkusföreställning.

– Jag lyssnade på David Lega tillsammans med Göran Hägglund i Nordstan i måndags och blev uppriktigt förbannad. Frågan om inte David Lega företräder Svenskt Näringslivs intressen i stället för handikapprörelsens. Naturligtvis är också jag någonting annat än mitt handikapp. Jag är kulturarbetare och riksdagskandidat, säger Jesper Odelberg (V).

– För mig är de viktigaste frågorna handikappolitiken, kulturpolitiken och bostadspolitiken. David Lega får gärna upprepa Urban Bäckströms floskler men det är viktigt med en tydlig innehållsdeklaration på David Legas och kristdemokraternas politik. David Lega ställer inte upp på handikapprörelsens krav att bristande tillgänglighet skall klassas som diskriminering. Det gör däremot Vänsterpartiet, avslutar Jesper Odelberg (V).

Kommentarer är avstängda.