Pressmeddelanden

Sälj hämtmat vid skolor och förskolor till självkostnadspris

Vänsterpartiet presenterar idag ett nytt förslag för att få vardagen att gå ihop lättare för småbarnsfamiljer. Hämtmat vid stadens skolor och förskolor. När man hämtar sina barn kan man också plocka med sig mat. Rimligtvis borde det inte kosta mer än 30 kronor per portion.

– Den borgerliga regeringens försök att underlätta för barnfamiljerna med vårdnadsbidrag och avdrag för överklassnära tjänster är ett misslyckande. Det ser ut att dröja innan en generell arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag är på plats. Därför föreslår vi hämtmat vid skolor och förskolor, säger Jöran Fagerlund (V).

Förslaget innebär flera positiva fördelar förutom att det sparar tid och minskar frustrationen hos många som hungriga skall laga mat till sina hungriga barn efter en lång dag på jobbet. För det första leder det till fler jobb och kommunen får upp volymerna i matlagningen vilket gör det lättare att erbjuda heltider. Dessutom blir det också lättare att ordna tillagningskök vid fler skolor och förskolor när antalet portioner ökar.

– Till detta kommer klara miljöfördelar. Maten skulle integreras i kommunens pågående arbete med miljömåltider dvs. till stor del vara vegetarisk, säsongsanpassad, ekologisk, god och näringsriktig. Göteborgs Stad skulle bidraga till produktutveckling genom att låta ta fram praktiska och hygieniska hämtmatskärl som kan återanvändas gång på gång. Dessa skulle sedan kunna användas även av restauranger för att minska miljöbelastningen och nedskräpningen i Göteborg, fortsätter Jöran Fagerlund (V).

Infrastrukturen för ett fungerande hämtmatsystem finns, till stora delar, redan på plats. Vi har fina tillagningskök med välutbildad personal. Stadsdelarna har redan betalningsrutiner för alla som går i förskolan och på fritids. Ingen kontanthantering behöver ske.

– Förslaget presenterades när Josefin Brink utsågs till jämställdhetspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Vi gav förslaget en rejäl miljöknorr och lägger det nu som en motion i kommunfullmäktige i Göteborg, avslutar Jöran Fagerlund (V).

Läs motionen här.

Kommentarer är avstängda.