Pressmeddelanden

Vad är kommunstyrelsens ordförande beredd att göra, som inte redan görs, för att klara miljömålen?

För någon vecka sedan, den 21 augusti, passerade mänskligheten gränsen för vad som anses en hållbar resursförbrukning för hela år 2010 enligt Världsnaturfonden. Därför har Jöran Fagerlund (V) till kommunfullmäktigesammanträdet på torsdag (9/9) ställt tre frågor till kommunstyrelsens ordförande i en interpellation:

1 Vad förutom det som redan görs eller finns i stadens budget och beslut planerar du att genomföra för att klara stadens miljömål?

2 Kollektivtrafikplanen K2020 innebär en planering för ökad biltrafik i Göteborg. Är du beredd, mot bakgrund av den rådande klimatkrisen, att ompröva K2020 och i stället arbeta fram en plan för kollektivtrafiken som innebär en minskning av biltrafiken?

3 Vänsterpartiet har föreslagit en koldoxidbudget för stadens verksamheter. Med tanke på att tidpunkten då mänskligheten passerade en hållbar resursförbrukning skedde en månad tidigare 2010 än 2009 är du beredd att inte enbart betrakta pengar som en begränsad resurs, värd att budgetera, utan även koldioxidutsläpp?

– Inte nog med att denna dag ”Overshoot Day” inträffade mer än en månad tidigare än i fjol, då den inträffade den 25 september 2009, resursförbrukningen är oerhört orättvist fördelad. Världens rika har förbrukat lejonparten av dessa resurser. Världens fattiga en bråkdel. Likadant är det i Göteborg. Stadens höginkomsttagare har förbrukat mer resurser än låginkomsttagarna, säger Jöran Fagerlund (V).

Förbrukningen följer också ett tydligt könsmönster. Män har i större utsträckning bidragit till att världen nu utarmar naturen i stället för att leva på de flödande resurserna. Inte minst mäns och kvinnors olika resemönster har bidragit till detta. Ett resemönster som är väldigt påtagligt i Göteborg och som är möjligt att förändra med politiska beslut i Göteborgsregionen.

– Göteborgs Stad har en hög svansföring i miljöarbetet men miljörapporten pekar på att vi inte kan nå ens våra egna mål även om allt som staden har planerat faktiskt genomförs. För att vi skall nå fullmäktiges enhälligt fastställda mål att år 2050 ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av koldioxid måste vi göra mer än det som planeras idag, avslutar Jöran Fagerlund (V)

Interpellationen hittas här.

Kommentarer är avstängda.