Möte

Elise Norberg Pilhem i feministisk debatt på lördag

Vänsterpartiet Göteborgs distriktsordförande Elise Norberg PIlhem deltar på lördag i en debatt om feminism, som anordnas av Åttonde Mars-kommittén.

100 år av kvinnnokamp. Vilka kvinno- och jämställdhetssatsningar prioriterar våra politiker? Lika lön för likvärdigt arbete? Att få stopp på människohandel? Att få slut på mäns våld mot kvinnor? Heltidsarbete för den som vill ha? Unga kvinnors arbets- och anställningsvillkor? Jämn fördelning av det betalda och det obetalda arbetet mellan kvinnor och män?Maria Augustsson (s), Agneta Granberg (m), Franziska O. Gustavsson (c),Thomas Martinsson (mp), Elise Norberg Pilhem (v), Vera Peterson (kp),Stina Svensson (F!) samt representant från fp debatterar under ledning avGertrud Åström.

Kommentarer är avstängda.