Pressmeddelanden

Eva Olofsson besöker primärvården och SDN Tuve Säve

Att tvingas vänta på sjukvårdens akut i timmar borde inte förekomma för äldre sköra människor. Det finns lösningar genom förbättrat samarbete
inom sjukvården mellan primär- och specialistvård och mellan kommunens äldreomsorg och sjukvården. Det kan handla om att undvika onödiga inläggningar, förbättra läkarnas möjligheter till hembesök och genom direktinläggning till äldrevårdsenheter/geriatriska avdelningar.

Måndagen de 23 besöker vänsterpartiets äldrepolitiske talesperson riksdagsledamoten Eva Olofsson Hisingen för ta del av det arbete där som primärvården och stadsdelarna gemensamt gör för att undvika att äldre sjuka människor i onödan skall behöva hamna på akuten.
Samtidigt får hon ta del av hur SDN Tuve Säve arbetar för att öka äldres inflytande i äldreomsorgen.

Kommentarer är avstängda.