Uttalanden

De papperslösa kvinnorna har också rättigheter

Alla kvinnor som utsätts för hot, misshandel och sexuella övergrepp i Göteborg får inte det stöd och det skydd som de har rätt till. Enligt en rad konventioner som Sverige har anslutit sig till är det samhällets ansvar att ge alla våldsutsatta kvinnor stöd och skydd. Trots detta erbjuder Göteborgs Stad inte papperslösa kvinnor plats på kvinnojour.


Kommunen stödjer därmed endast folkbokförda kvinnor från att utsättas för misshandel, sexuellt våld, trakasserier, hot, utpressning och ibland till och med mord. Kommunen borde agera utifrån de mänskliga rättigheterna och ge alla kvinnor det skydd som de är i behov av
.

Kvinnor som lever gömda
i Sverige utan uppehållstillstånd är en grupp som är extra utsatt när det gäller mäns våld. En papperslös kvinnas situation är betydligt tuffare än vad den är för oss kvinnor som är etablerade i Sverige, hon är mer sårbar och isolerad.

Av rädsla för att bli avvisad vågar kvinnan sällan anmäla förövaren till polisen. På grund av sin rättslöshet blir en papperslös kvinna ofta lovligt byte för människor som känner till hennes situation och utnyttjar detta.


Vi kvinnor som
är skrivna i Göteborg kan vända oss till en kvinnojour för att få hjälp och skydd. Papperslösa kvinnor har inte samma självklara möjlighet. Göteborgs Stad ger kvinnojourerna ekonomisk ersättning för de kvinnor som kommer till dem genom socialtjänsten, och papperslösa kvinnor vågar sällan kontakta socialtjänsten av rädsla för att bli avvisade från landet. Kvinnojourerna har ofta tajta budgetar och en stor del av arbetet utförs på ideell grund.

Det händer att kvinnojourer ändå tar emot papperslösa kvinnor. Detta är hedervärt, men drabbar så klart hela verksamheten i stort.

Göteborgs kommunala kvinnojour, Kriscenter för kvinnor, tar inte emot papperslösa kvinnor och hän- visar till kommunens riktlinjer som innebär att de ska rikta verksamheten endast till personer som är folkbokförda i Göteborg.

Vänsterpartiet har i en motion
föreslagit att kommunen ska ta sitt ansvar och ge hjälp och skydd till alla kvinnor som är i behov av det.

Kvinnojourer som får ekonomiskt stöd av Göteborgs Stad ska i vårt förslag även få ersättning för verksamhet riktad mot papperslösa kvinnor.

Och Kriscenter för kvinnor ska ge stöd till alla kvinnor som befinner sig i Göteborg. Som medmänniska är det svårt att acceptera något annat.

Marie Lindén (V) är kommunalråd Göteborg.

Publicerad i GT 100811 http://gt.expressen.se/1.2093017

Kommentarer är avstängda.