Uttalanden

Moderaternas parkeringspolitik fast i 1900-talet

I dagens GP ger Mats Pilhem Roland Rydin (M) svar på tal!

Mats Pilhem, Vänsterpartiets ledamot i Trafiknämnden

”Jag väljer att utgå från två närliggande områden i Göteborgs innerstad, Haga och långgateområdet. I Haga tänkte man långsiktigt när denna stadsdel rustades upp under 70-80-talet. Parkeringshus placerades i kvarterets ytterkanter, gatuparkering är huvudsakligen korttidsparkering med begränsat antal platser. Kvarteret är välkomnande för dem som bor eller vistas i området. Inga igenbommade butiker till följd av brist på gatuparkering tycks heller vara fallet. Tvärs över Linnegatan finns långgateområdet. Här är det bilarna som dominerar, parkerade på båda sidorna av gatorna. I dessa kvarter är det inte lika välkomnande att vistats och inget tycks heller tyda på att butikerna har ett mer attraktivt läge än i Haga.

Vänsterpartiets vision när nya stadsdelar planeras, som till exempel Södra älvstranden, utgår från att det ska vara välkomnande för att bo och vistas i där. Tänk mer som Haga, mindre parkera bilen utanför dörren. Så ser vår vision om ett framtida Göteborg ut. Så tråkigt att Moderaterna är fast cementerade i nittonhundratalets tänkande där bilen är norm för stadens utveckling och inte människorena som ska leva här.”

Läs hela debattartikeln här:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.415900-moderaternas-parkeringspolitik-fast-i-1900-talet

Kommentarer är avstängda.