Uttalanden

”Papperslösa kvinnor ska ha rätt till plats på kvinnojour”

Marie Lindén Kommunalråd (V)

Vänsterpartiet föreslår i en motion som de lämnat in till kommunfullmäktige i Göteborg att papperslösa kvinnor ska ha samma rätt till hjälp och stöd från kvinnojourer som andra kvinnor.

– Kvinnor som lever gömda i Sverige utan uppehållstillstånd är en grupp som är extra utsatt när det gäller mäns våld. En kvinna som helt saknar rättigheter i samhället riskerar att bli utsatt för sexuella övergrepp och misshandel av män som utnyttjar hennes situation, säger Marie Lindén (V).

Papperslösa kvinnor som lever utan uppehållstillstånd och som misshandlas får dock sällan skydd eller hjälp. Det är få kvinnojourer som har möjlighet att ta emot dessa kvinnor. En av anledningarna är att Göteborgs Stad inte ger jourerna någon ersättning för skydd till gömda kvinnor. Kvinnojourerna får ersättning för de kvinnor som kommer till dem genom socialtjänsten och papperslösa kvinnor vågar sällan kontakta socialtjänsten av rädsla för att bli avvisade från landet.

– Enligt en rad internationella konventioner som Sverige anslutit sig till är det samhällets ansvar att ge alla våldsutsatta kvinnor rätt till stöd och skydd. Vänsterpartiet anser att kommunens huvudsakliga uppgift ska vara att garantera skydd till kvinnor som utsätts för hot, misshandel, utpressning, trakasserier eller sexuella övergrepp oavsett om de är folkbokförda i kommunen eller inte, säger Marie Lindén (V).

Motionens förslag till beslut är:

Att ideella kvinnojourer som får ekonomiskt stöd från Göteborgs Stad ska få ersättning för verksamhet riktad mot papperslösa kvinnor.

Att Kriscenter för kvinnor får i uppdrag att ta emot även papperslösa kvinnor och ge dem stöd och skydd.

För mer information kontakta:

Marie Lindén (V), kommunalråd i Göteborg

Telefon: 0706-53 53 57

E-post: [email protected]

Marlene Svensson, stadssekreterare

Telefon: 031-368 01 03

E-post: [email protected]

Kommentarer är avstängda.