Nyheter

Världens bästa välfärd – utan vinstintressen

Marie Lindén, gruppledare Vänsterpartiet, och Mats Pilhem, vice gruppledare Vänsterpartiet, presenterar budget 2011

Idag presenterade Vänsterpartiet sitt budgetförslag för Göteborgs Stad. Där ryms stora satsningar för att få världens bästa välfärd – utan vinstintressen. Budgeten innehåller satsningar på mindre barngrupper och ökade öppettider i förskolan, höjda kvinnolöner och en satsning på 3000 bostäder.

– Allt för länge har det fokuserats på förskolekön i Göteborg. Nu måste kvalitén öka. Vår budget ger mindre barngrupper, ökade öppettider och rätt till heltid för alla barn även barn till föräldralediga och arbetslösa, säger Marie Lindén, gruppledare och kommunalråd för Vänsterpartiet i Göteborg.

Vänsterpartiet satsar 130 miljoner för höjda löner inom kvinnodominerade yrken. Genom att ta bort den s.k. förändringsfaktorn på en procent i de personaltäta verksamheterna tillförs ytterligare 178 miljoner kronor att skapa välfärd för.

– Man skall kalla saker för sitt rätta namn. Förändringsfaktorn kallas för effektiviseringar men det är bara byråkratsvenska för konstanta nedskärningar, förklarar Marie Lindén

Bostadsbyggandet i Göteborg har de senaste åren nätt och jämt motsvarat befolkningsökningen i Göteborg. Med andra ord består trångboddheten och problemen med svarta hyreskontrakt.

– Det är dags att råda bot på detta. Vi föreslår 3000 nya bostäder nästa år varav minst 1000 hyresrätter i de kommunala bostadsbolagen. För att klara målet vill vi ha ett kommunalt byggbolag, säger Mats Pilhem, vice gruppledare Vänsterpartiet.

– Vi kräver en kommunal bostadsfördelning där kötid avgör vem som får lägenheten och inte kontakter eller pengar under bordet, fortsätter Mats Pilhem.

Vänsterpartiet har med alla satsningar Socialdemokraterna tidigare har presenterat men man fördelar mer pengar till de resurssvaga stadsdelarna. Dessutom tillför man ytterligare 472 miljoner kronor som man finansierar med en skattehöjning på 50 öre. Skattehöjningen leder till ökad rättvisa, stärker välfärden och skapar jobb.

– Vi var det första partiet i fullmäktige med en jämställdhetsintegrerad budget och ett konsekvent barnperspektiv förra året. Tyvärr ser vi ut att vara ensamma i år igen, avslutar Marie Lindén.

Satsningar i Vänsterpartiets Budget 2011

Barn och unga

Kvalitet förskolan + barn till föräldralediga/arbetslösa rätt till heltid 270,0 Mkr

+ utökade öppettider förskolan

Ungdomens Hus                                                            10,0 Mkr

Upprustning av toaletter i skolan                           50,0 Mkr

Frivillig kulturskola gymnasieelever                        1,0 Mkr

Avgiftsfri kultur- och musikskola                               4,0 Mkr

Fria resor på helger kollektivtrafiken skolungdomar         15,0 Mkr

Fler fritidsgårdar                                                                            10,0 Mkr

Barnkulturår 2012                                                                         0,5 Mkr

Förstärkning av fältsekreterare i staden                               3,5 Mkr

Bostäder

3 000 nya bostäder varav 1 000 hyresrätter. I allmännyttan

Kommunalt byggnadsbolag under Förvaltnings AB Framtiden.

Bostadsförmedling med kötid                                              10,0 Mkr

Jämställdhet

Höjda löner kvinnodominerande yrken                            130,0 Mkr

Personalkvalitet inom äldreomsorgen – heltid som norm       15,0 Mkr

Biståndsplatser för utsatta kvinnor                                        1,8 Mkr

Stoppa nedskärningar – mer välfärd

Avskaffad förändringsfaktor[1] inom personalintensiva nämnder – extra kommunbidrag:

SDN befolkningsansvar                                                   152,0 Mkr

Utbildningsnämnden                                                           14,2 Mkr

Kulturnämnden                                                                       2,4 Mkr

Idrotts- och föreningsnämnden                                        2,7 Mkr

Vuxenutbildningsnämnden                                                 3,9 Mkr

Sociala Resursnämnden                                                         3,7 Mkr

Äldre

”Seniorsommar” för äldre                                                    2,0 Mkr

Fria resor flexlinjen + 65 år med färdtjänstkort             0,4 Mkr

Göteborgsmodellen för hemtjänst                                         20 Mkr

Övriga satsningar

Lots för funktionshindrade                                                    3,0 Mkr

Stödja evenemang nationella minoriteter och andra etniska grupper    2,5 Mkr

Samordna återkommande evenemang i staden                  2,5 Mkr

Fritt inträde stadens museer                                                      5,0 Mkr

Övergripande beslut

Nämnder kan utnyttja eget kapital motsvarande 0,5 % av kommunbidrag/omslutning

Kommunal medfinansiering av infrastrukturpaketet          50,0 Mkr

Intäktsreserv                                                                                       150,0 Mkr

[1] Förändringsfaktorn är de effektivitetskrav på 1 procent per år som varje nämnd är ålagd att genomföra.

Budgettexten hittar du här, de ekonomiska tabellerna hittar du här.

Kommentarer är avstängda.