Pressmeddelanden

Vänsterpartiet Frölunda fick igenom krav på uttåg ur Afghanistan

Den första dagen av Vänsterpartiets kongress i Gävle präglades av samförstånd, och partistyrelsen fick igenom de allra flesta av sina förslag. Flera av de motioner som ändå gick igenom kom från Göteborg.

Den mest omdebatterade av de motioner som gick igenom kom från Vänsterpartiet Frölunda. De ville skriva in i valplattformen att partiet vill att Sverige snarast tar hem trupperna från Afghanistan, och detta bifölls av kongressen. Vänsterpartiet har länge varit det enda partiet i riksdagen som är för att ta hem de svenska soldaterna från Afghanistan. Att nu skriva in det i valplattformen och därmed göra det till en prioriterad valfråga är att lägga ännu större vikt vid kraven. Partiet menar att en fred i Afghanistan är omöjlig att nå med militära medel och vill istället satsa på bistånd för att bygga upp den afghanska välfärden.

Johan Zandin från Göteborg Centrum hade också yrkat på skarpare formuleringar där bland annat skrivningar om ”visioner” i utrikespolitiken skärptes till direkta mål. Dessutom fick partiets slagord från förra valet ”Byt regering-Byt politik!” en plats i även den här valplattformen.

Kommentarer är avstängda.