Uttalanden

”Kontrollrutinerna måste förbättras”

Marie Lindén, gruppledare Vänsterpartiet, och Mats Pilhem, vice gruppledare Vänsterpartiet, kommenterar gårdagens Uppdrag granskning.

SVT:s Uppdrag Granskning visade i går ett reportage med anklagelser om mutor inom Göteborgs Stad.

– Reportaget gjorde mig, som folkvald, upprörd på två sätt. Inte bara det som framkom i sak utan även hur journalisterna behandlades, säger Marie Lindén, gruppledare och kommunalråd för Vänsterpartiet i Göteborg.

– Det är inte rimligt att förvaltningschefer och verkställande direktörer håller sig undan journalisters frågor. Transparens och öppenhet är honnörsord i en demokrati. Det är helt oacceptabelt att man hyr in väktare för att hindra journalister att sköta sitt jobb och filma vid ett öppet möte, fortsätter hon.

Ärendet utreds nu av riksenheten för korruption och det är viktigt att framhålla att alla är oskyldiga till dess att motsatsen bevisats. Samtidigt vittnar reportaget om en dålig intern kontroll oavsett om det har förekommit mutor eller ej.

– Det skall inte vara svårt för kommunens företrädare att ta reda på varför exempelvis en reparation av ett klocktorn kostar över 200 000 kronor när branschfolk bedömer att det borde kosta max 30 000 kronor. Kan inte det interna kontrollsystemet förklara varför kostnaden blev så stor, skall kontrollsystemet göra att fakturan inte betalas, säger Mats Pilhem, vice gruppledare Vänsterpartiet.

Med anledning av reportaget förutsätter Vänsterpartiet att kommunen går till botten med frågan om det finns någon grund för påståendena om mutor som framfördes i Uppdrag granskning.

– Vi välkomnar även initiativ till att förbättra den interna kontrollen så att påstådda arbeten från entreprenörer verkligen är utförda och risken för mutor minimeras. Kontrollrutinerna måste helt enkelt förbättras, avslutar Marie Lindén (V).

Media: GP, GP, DN, DN, Svd, AB, AB, GT, GT, GP, GP, GP, GP, GT, GT, GT, GT, AB, SVT,

Skriv en kommentar