Nyheter

Segregation och massbilism i fokus på eftermiddagens sammanträde med miljönämnden

I förslaget till ersättning för Göta Älvbron ligger två bilkörfält och ett kollektivtrafikfält i vardera riktningen i samtliga förslag. ”Hårresande. Av tre körfält i vardera riktningen bör maximalt ett gå till biltrafik. I synnerhet som det har beslutats att byggas en tunnel under älven med två nya bilfiler i vardera riktningen och en för kollektivtrafik. Med de nya älvförbindelserna som nu föreslås står det 13–4 till bilismen.” skriver Jöran Fagerlund på sin blogg inför mötet.

Ärende 6
berör byggnationen av Skeppsbron. Förvaltningen för fram bra synpunkter
på detaljplanen.

”Jag menar att miljönämnden, som alla andra nämnder,
har ansvar för hela fullmäktiges budget. När ett helt nytt område med
400 lägenheter skall byggas mitt i staden finns unika möjligheter att
bryta den skeva fördelning av upplåtelseformer som råder i centrum.” skriver Jöran Fagerlund (V) på sin blogg.

Samtliga tillkommande lägenheterna bör därför vara hyresrätter, menar Jöran Fagerlund (V)

”Det
vore förödande att stirra sig blind på en bra blandning av de 400
tillkommande lägenheterna. Vi måste titta på hela stadens behov.” fortsätter han på bloggen.

Läs yrkandet om älvförbindelsen här. Läs yrkandet om skeppsbron här.

Skriv en kommentar